Blog

Razumne adaptacije, jednako i ravnopravno uživanje prava OSI u oblasti zapošljavanja

Razumne adaptacije predstavljaju svaku promjenu na poslu ili poslovnom okruženju koja je potrebna kako bi se omogućilo osobi sa invaliditetom da se prijavi, predstavi i napreduje na poslu, ili da započne određeni trening, obuku na jednakoj osnovi sa drugima.

Svrha razumne adaptacije je da omogući osobama sa invaliditetom da imaju pristup, učestvuju ili napreduju u poslu. Time bi osobe sa invaliditetom imala iste rezulate na poslu i jednake mogućnosti kao zaposleni bez invaliditeta, radeći samo malo drugačije.

Razumne adaptacije namijenjene su bilo kom zaposlenom sa invaliditetom. Pravo na razumne adaptacije se prostire na sve poslovne aktivnosti pokrivene EU legislativom, počevši od procesa prijavljivanja na posao pa do samog kraja, i uključuje uslove na radnom mjestu.

Pod EU Direktivom o zapošljavanju, poslodavci moraju da obezbijede razumne adaptacije osobama sa invaliditetom, do mjere u kojoj to ne predstavlja teret poslodavcu. Ovo postavlja obaveze razumne adaptacije, koje mogu uključivati tehnička rješenja kao što su nabavljanje
opreme. Prema Direktivi, razumna adaptacija podrazumijeva da:

„Poslodavci treba da preduzmu odgovarajuće mjere, gdje je potrebno, kako bi omogućili osobi sa invaliditetom da ima pristup, učestvuje, napreduje u poslu ili se uključi u obuku, osim ako te mjere ne budu predstavljale neproporcionalan teret za poslodavca. Ovaj teret ne bi trebalo da bude disproporcionalan ako je uspješno saniran mjerama koje postoje u okviru politike invalidnosti koja se tiče te određene države članice.“ (član 5, Direktiva 2000/78/EC)

Razumna adaptacija je i obaveza prema Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom, gdje je definisana na sledeći način:;

"Razumne adaptacije" jesu neophodne i odgovarajuće modifikacije i prilagođavanja koje ne predstavljaju nesrazmjeran ili neprimjeren teret, a potrebne su u konkretnim slučajevima kako bi se osobama s invaliditetom garantovalo uživanje ili ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih
sloboda na jednakim osnovama”.

U Crnoj Gori se često izraz “nesrazmjeran ili neprimjeren teret” koristi da poslodavac opravda nečinjenje razumne adaptacije. Ovom prilikom akcentuje se da prilagođavanje radnog mjesta, odnosno razumne adaptacije jesu neophodne i odgovarajuće modifikacije i prilagođavanja i da su
opravdane sve dok uključuju rješenja kojima se omogućava da osoba s invaliditetom može na jednak i ravnopravan način kao i druge osobe da obavlja radne zadatke.

Osnovne vrste razumne adaptacije uključuju tehnička rješenja, radne angažmane, mjere treninga, i mjere podizanja svijesti.

Ovdje akcentujem da spisak rješenja razumne adaptacije nikad ne može biti konačan, jer on zavisi od specifičnosti invaliditeta osobe i radnog mjesta, odnosno posla koji obavlja. Što znači da razumne adaptacije za istu osobu s invaliditetom mogu/moraju biti različite ukoliko obavlja različite poslove, a isto tako za isto radno mjesto, različite za dvije osobe s invaliditetom.

Tehnička rješenja mogu uključiti:
- instaliranje liftova i rampi,
- postavljanje taktilnih traka,
- postavljanje kancelarijskog namještaja na odgovarajućoj visini, mjestu..,
- instaliranje kompjuterskih softvera kao što su čitač ekrana, uvećavanje ekrana, govor, softver za raspoznavanje,
- omogućavanje Brajevih terminala...

Ostali slučajevi razumne adaptacije mogu se odnositi na:
- Aranžman rada, poput pružanja fleksibilnog radnog vremena, rad na daljinu, odsustvo, preseljenje u novu kancelariju ili premještanje, ako to traži zaposleni.
- Obuka za podršku zaposlenima da koriste asistivne tehnologije na poslu, omogućavanje mentorstva sa ciljem prevazilaženja prepreka na radnom mjestu.
- Modifikovanje procedura i politika, centralizovati sistem kroz koji zaposleni mogu zatražiti podršku pristupačnosti.
- Mjere za podizanje svijesti tako da osobe sa invaliditetom mogu obavljati svoj posao u radnom okruženje koje pruža podršku. .

Baš kao i Crnoj Gori, i kroz ankete u Evropi neki od mitova razumne adaptacije su:
- da je skupa;
nikako ne treba karakterisati, a u najgorem odustati od razumne adaptacije jer je „skupa“, jer niko ne može izračunati koliki je odnos značenja razumne adaptacije za jednakost i ravnopravnost OSI.
- da je komplikovano obezbjediti;
najčešće su izgovori poslodavaca da je teško obezbijediti, naročito u Crnoj Gori koja je malo tržište za asistivne tehnologije, pa se ponekad iste trebaju naručiti iz zemalja okruženja, Evrope, ali ovo nikako ne treba da bude jedan od razloga za odustajanje od razumne adaptacije.
- da je neophodno angažovati specijaliste;
naročito kada se radi o postavljanju taktilnih traka, rampi, često poslodavci trebaju da angažuju specijaliste, što ne treba da bude razlog za odustajanje od razumne adaptacije. Kao primjer navodimo da poslodavci često angažuju specijaliste, recimo kada je u pitanju kreiranje sajta.
- nekada nije prioritet rukovodstva kompanije da zaposle osobu s invaliditetom;
mnoge kompanije će se odlučiti za plaćanje posebnog doprinosa za zapošljavanje, nego što će dati šansu OSI da pokaže svoje sposobnosti na radnom mjestu.
- zapošljavanje osobe s invaliditetom bi povećalo rizike, zdravstvene i bezbjednosne;
jedna od najčešćih predrasuda koja je proizašla iz pristupa prema osobama s invaliditetom, koji je i dalje zasnovan na medicinskom, funcionalnom, pristupu milosrđa, a ne pristupu zasnovanom na ljudskim pravima.

U svim slučajevima, neophodno je omogućiti razumne adaptacije, kako bi osoba s invaliditetom mogla aplicirati, odnosno prijaviti se za posao, izvršavati radne zadatke, napredovati, obučavati se na jednak i ravnopravan način kao i osobe bez invaliditeta.

Kao i u ostalim politikama u vezi osoba s invaliditetom, savjet je da se i za razumne adaptacije na polju zapošljavanja vodi računa o samoj osobi s invaliditetom, razgovara sa istom, i u dogovoru sa istom, omogući uživanje ljudskih prava, prava na zapošljavanja, usavršavanje.

Prevela i pripremila: Katarina Bigović

Izvor: EUvsDISCRIMINATION GUIDEsmrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala