Blog

Razumne adaptacije omogućavaju da svi zaposleni imaju iste mogućnosti da ostvare isti rezultat

Od januara 2018, firma Bruxelles Environment potražuje osobe sa invaliditetom na više radnih pozicija pod različitim vrstama ugovora.

Uvode niz konkretnih mjera kako bi osigurali uspješno zapošljavanje osoba s invaliditetom:

- Jasna izjava i polja za potvrdu su uključeni u formulare za aplikaciju za zaposlenje, sa akcentom na to da Bruxelles Environment želi zaposliti osobe različitih profila bez diskriminacije i da osobe sa invaliditetom mogu tražiti razumne adaptacije.
- Proces regrutovanja podložan je prilagođavanju kako bi zadovoljio potrebe osoba sa invaliditetom (pr.znakovni jezik, adaptacija tesktova).
- Izvršena je sveobuhvatna revizija pristupačnosti objekta, kancelarija.
- Svi zaposleni dobili su politiku inkluzivnog zapošljavanja, a više od 50 zaposlenih je učestvovalo na internom događaju za podizanje svijesti.

Bruxelles environment je prepoznao da postoji realni profesionalni interes u zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom, organizacija je željela da njihova integracija bude što lakša u nediskriminatornom okruženju.
Kako su se osobe s invaliditetom slabije javljale na oglase za posao, ova firma je stupila u saradnju sa organizacijama osoba s invaliditetom. Tokom procesa regrutovanja, komisija se vodila vještinama i znanjima osoba s invaliditetom, bez predrasuda prema invaliditetu.
Zaposleno je 5 osoba s invaliditetom. U 2018.godini angažovan je gestovni tumač. Naime zaposlen je baštovan oštećenog sluha, a kako bi osoblje, direktne kolege mogle da se sarađuju sa baštovanom, tokom radnog vremena imali su časove francuskog znakovnog jezika. Navode da je utrošeno 30.000 eur u 2018.godini, u cilju razumne adaptacije.
Članovima osoblja objašnjeno je da razumne adaptacije ne podrazumijevaju favorizovanje jednog kandidata, zaposlenog u odnosu na drugog, već je to mjera koja osigurava da kandidati, zaposleni imaju iste mogućnosti da ostvare isti rezultat.

Prevela i pripremila: Katarina Bigović

Izvor: EUvsDISCRIMINATION GUIDE
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala