Blog

Prilagođavanje prostorija

Zavod za zapošljavanje u Sereu, malom gradu u južnoj Francuskoj zapošljava osobu sa fizičkim invaliditetom, koja je radila za lokalne službe za nezaposlene u različitim djelovima Francuske, od 2009. godine. Tokom tih godina, ona je izgradila uspješnu karijeru u javnom servisu.

Kao savjetnik za zapošljavanje, njen posao je da pomogne nezaposlenima prilikom registrovanja u francuskom sistemu nezaposlenih, i da ih informiše o uslugama agencije. Tačnije, ona ih obavještava o njihovom statusu, upravlja njihovim zahtjevima, ubrzava i ažurira dosijee itd.
Kako bi se omogućilo da ona svoj posao obavlja nesmetano, nekoliko mjera koje se tiču razumnog smještaja su predstavljene kancelariji u Sereu. Susrela se sa ergonomistom koji je pažljivo isplanirao odgovarajuću kancelariju za nju, npr veliki sto. Takođe je dobila i novčana
sredstva za podršku kako bi automatizovala i personalizovala papučicu gasa i kočnicu.

Menadžer Zavoda ističe: „Stvarno se trudila da dokaže da kao osoba s invaliditetom može da radi. Ona je jako strastvena, pomaže ljudima u pronalaženju posla, istinski je borac protiv nezaposlenosti“.

Uvedene su mnoge mjere razumnog smještaja. Na primjer, kompjuteri su smješteni na nižu visinu, tako da ih nezaposleni koji koriste invalidska kolica mogu koristiti kako bi mogli pristupati bazi podataka za potraživanje zaposlenja, mogućnsoti strućnog osposbljavanja.

HR tim angažovan je na sprovođenju sveobuhvatne politike sa budžetom od 3,1 milion eura kroz četiri glavne tačke:

- Regionalne kontakt tačke da usko sarađuju sa agentima
- IT sektor da se posveti digitalnim rješenjima za pristupačnost
- Razumne adaptacije, treninzi
- Aktivnosti podizanja svijesti usmjerene na menadžere, radnike.

Zavod za zapošljavanje ističe da će nastaviti da rade na uklanjanju svih oblika diskriminacije na radnom mjestu za osoblje, ali i za svoje klijente.

Prevela i pripremila: Katarina Bigović

Izvor: EUvsDISCRIMINATION GUIDE
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala