Blog

COVID-19 i zapošljavanje OSI

Situacija sa COVID 19 uticala je na sve aspekte života građana i građanki Crne Gore, a ponajviše na osobe s invaliditetom. Na početku epidemije većina poslodavaca je najavljila da će usled ekonomske krize, mjera za suzbijanje COVID-19, biti prinuđeni da raskinu radni odnos sa
OSI.

Nevladine organizacije su prijavile značajan broj slučajeva gdje su se osobe sa invaliditetom suočile sa izazovima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa uvedenih tokom COVID-19 pa samim tim oni koji su ostali bez posla suočili su se s poteškoćama u pogledu pribavljanja
potrebne dokumentacije i potvrda za sticanje prava na materijalnu pomoć, kao i pristupa pravima socijalne zaštite, zbog različitih tumačenja zakonskih odredbi pružalaca usluga.

1 Iz Zavoda za zapošljavanje najavljena je realizacija novog projekta Međunarodne organizacije
rada, “Ublažavanje uticaja COVID- 19 na svijet rada u Crnoj Gori“ kojim se očekuje unaprijeđenje intervencije institucija u kontekstu pandemije COVID-19 i ublažavanju negativnih uticaja na svijet rada u državi. Projektne aktivnosti odnosiće se, prema najavama i na kreiranje
inovativnih intervencija posebno za mlade i osobe sa invaliditetom.

2 Mnogi poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom prethodnih dana obratili su sa problemom neažurnog refundiranja sredstava po osnovu pravu na subvenciju zarade OSI koja je predviđena Zakonom o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom. Iz
Zavoda navode da 976 poslodavaca ostvaruje pomenuto pravo za 1820 osoba s invaliditetom, te je jedan od razloga, kako navode, veliki broj novih prijava za ostvarivanje ovog prava.

Poslodavcima, refundacije po osnovu benefita iz Zakona o zapošljavanju i rehabilitaciji osoba s invaliditetom, subvencija zarade, naknada za asistenta kasne po tri mjeseca, a kako navode iz Zavoda za zapošljavanje, riječ je o većem broju predatih zahtjeva i izmijenjenom radnom
procesu zbog pandemije COVID 19.
“U prvih devet mjeseci ove godine Zavod je zaprimio preko 1.000 zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, od čega se preko 70 odsto zahtjeva odnosi na novo zaposlenje “– kazala je pomoćnica direktora u Zavodu, Zagorka Pavićević.

3 Iz navedenog se može zaključuti da su poslodavci u periodu pandemije COVID 19 zapošljavali OSI, ali i da su poslodavci koji već zapošljavaju OSI predali po prvi put zahtjev za subvenciju zarade.

1 http://www.disabilityinfo.me/zivot-i-rad/item/1146-izvjestaj-un-o-socijalnom-uticaju-epidemije-covid-19-na-
osobe-s-invaliditetom-u-crnoj-gori
2 https://www.zzzcg.me/predstavljen-novi-projekat-medunarodne-organizacije-rada-ublazavanje-uticaja-covid-19-
na-svijet-rada-u-crnoj-gori/
3 https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&clanak=769549&datum=2020-11-27

Kao poslodavac koji zapošljava 18 osoba s invaliditetom, nadamo se da će Zavod za zapošljavanje problem sa redovnim refundacijama riješiti u što kraćem roku, a da zbog trenutne neredovne isplate poslodavci koji zapošljavaju OSI i oni koji to namjeravaju da učine, neće
dovesti u pitanje zaposlenje OSI.

Prema podacima ZZZCG, na dan 26.11.2020, nalazilo se 11107 nezaposlenih OSI, od čega su 6773 žene, a čak 2640 nezaposlenih OSI je iz Berana, 2099 iz Rožaja, a 1001 iz Bijelog Polja.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala