Blog

Inkluzivni katalog pristupačnosti

Shell globalna prilagođenost radnog mjesta je usluga koja omogućava zaposlenima da traže prilagođavanje kako bi se uklonile prepreke na njihovom radnom mjestu.

Inicijativa je pokrenuta između 2016-2018. u 36 zemalja širom Evrope, Azije i Amerike, pokrivajući oko 50.000 članova osoblja na 83 lokacije kompanije Shell. Shell Bugarska je predstavio ovu uslugu zaposlenima, za njih 70 .

Ključna karakteristika usluge je sveobuhvatan Katalog pristupačnosti- namještaja, dodatne opreme, IT hardvera i softvera... Katalog je jednostavan za upotrebu i pruža jasne informacije o svakoj dostupnoj stavci. Izrađen je u pristupačnom i inkluzivnom formatu, tako da zaposleni
nemaju obavezu da dokazuju svoj invaliditet, već mogu naručiti ono što im je potrebno iz kataloga, bez odobrenja njihovih direktnih menadžera. Ovakav način pristupa preusmjeren je sa medicinskog modela na model zasnovan na povjerenju, usmjeren ka osobi s invaliditetom.

Centar za pristupačnost je takođe postavljen da pruža informacije i savjete svim zaposlenima od strane starijih HR savjetnika. Oni takođe igraju ključnu ulogu tokom zapošljavanja novih članova osoblja, zajedno sa kontakt osobama za osobe s invaliditetom (imenovanim na različitim lokacijama Shell) kako bi osigurali da se zahtjevi adekvatno procijene i da je njihovo ispunjavanje zatraženo prije samog stupanja zaposlenih na novo radno mjesto.

Shell smatra da je omogućavanje pristupačnog i inkluzivnog okruženja na poslu prava odluka i da doprinosi dobrom poslovanju. Zaposleni cijene radno okruženje koje nema barijere, a njihova uključenost će poboljšati rad cijele kompanije.

Do danas je WPA usluga primila više od 1500 zahtjeva za prilagođavanje putem mrežne platforme i Centra za pristupačnost (50% u Evropi). Zaposlenici koji su već koristili uslugu dali su pozitivne povratne informacije, poput člana osoblja iz Bugarske:

„Bio sam vrlo zadovoljan ovom uslugom i agent je mogao ponuditi odgovarajući proizvod koji je stigao na vrijeme. Proizvod je uveliko doprinio mom radu i zahvalan sam na uvođenju ove usluge. Smatram to velikim uspjehom.“

Iz Shella navode- „Shell je ponosan što je jedna od prvih multinacionalnih kompanija koja je razvila istinski globalni proces rješavanja prilagođavanja na radnom mjestu zaposlenih. Važno je naglasiti da naša usluga pristupačnosti želi biti potpuno inkluzivna, zasnovana na povjerenju.

Shell je spreman podijeliti svoj model standardne usluge pristupačnosti radnog mjesta s drugim poslodavcima širom svijeta. „
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala