Blog

PLAN RAZNOLIKOSTI

Od 2013, vatrogasna služba i hitna medicinska pomoć (SIAMU) imaju plan raznolikosti za razbijanje stereotipa o osobama s invaliditetom (koji se obnavlja svake dvije godine).

SIAMU povelja o raznolikosti je bio prvi korak ka uspostavljanju vrijednosti kompanije koja cijeni i poštuje raznolikosti i različitosti. Danas u SIAMU, 10 od 250 članova administrativnog osoblja ima ili federalno i / ili regionalno prepoznavanje raznolikosti. Šta više, četvoro u
vatrogasnom osoblju takođe imaju invaliditet, a novi propisi će bolje podržati vatrogasce s invaliditetom.
Organizacija vjeruje da ono što najviše pomaže rušenju stereotipa je početak rada s osobama s invaliditetom. Predani menadžer igrao je ključnu ulogu u uspješnom uključivanju osoba s invaliditetom, kao i u uključivanje kako internih tako i eksternih zainteresovanih strana i službi.

Nadalje, plan raznolikosti SIAMU uključuje mjere za podizanje svijesti stanovnika Brisela s invaliditetom o postupku evakuacije kada prisustvuju javnim događajima.

Nekoliko mjera koje podržavaju inkluziju osoba s invaliditetom su sledeće:

- Kontinuirano uključivanje osoba s invaliditetom unutar administrativnog i tehničkog okvira SIAMU;
- Obezbjeđivanje pristupačne infrastrukture za osobe s invaliditetom (lift, parking);
- Obezbjeđivanje razumnih adaptacija za zaposlene s invaliditetom:
- Osiguravanje dobre integracije putem podizanja svijesti među članovima osoblja;
- Saradnja sa spoljnim servisom podrške za osobe s invaliditetom;
- Uključivanje različitosti, roda, invaliditeta u različite godišnje planove odjeljenja i službi.

Za SIAMU, ključni element je da unaprijed kreira podržavajuće okruženje tokom procesa regrutovanja, putem kojeg članovi osoblja bivaju ohrabreni da podijele sa drugima činjenice o svom invaliditetu. Poznavanje individualnih potreba novih članova osoblja i podizanje svijesti
tima za ljudske resurse olakšava zapošljavanje. Ono na čemu će se raditi jeste podizanje svijesti o načinima pružanja pomoći, pravilima među osobljem.

Prevela i pripremila: Katarina Bigović

Izvor: EUvsDISCRIMINATION GUIDE
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala