Blog

Benefiti zapošljavanja OSI u Crnoj Gori

Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Crnoj Gori je oblast koja je obuhvaćena najkvalitetnijim zakonskim rješenjima u regionu, koji u mnogome utiču na stvaranje pristupačnog radnog okruženja. U tekstu koji je pred vama ukazaćemo na najznačajnije benefite propisane Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanja osoba s invaliditetom i osvrnuti se na uticaj pandemije COVIDA – 19 na zapošljavanje OSI.

Pravo na subvenciju zarade poslodavac ostvaruje na osnovu podnošenja zahtjeva u visini od 75% isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti, za poslodavca koji zaposli lice sa najmanje 50% invaliditeta. Za poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom manjim od 50%, subvencija iznosi: u prvoj godini 75%, u drugoj 60%, u trećoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene bruto zarade. Na sledećem linku se možete detaljnije informisati o pomenutoj subvenciji: http://www.zaposliosi.me/informacija.php?id=34 .

Učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) osoba s invaliditetom ostvaruje poslodavac ako zaposli osobu s invaliditetom koja je obuhvaćena mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije. Na koji način se ostvaruje pravo, koji zahtjev poslati, možete pronaći na linku: http://www.zaposliosi.me/informacija.php?id=32 .

Takođe, jedan od benefita kojim se podstiče zapošljavanje OSI jesu kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Opširnije na sledećem linku: http://www.zaposliosi.me/informacija.php?id=31 .

Poslodavac koji zaposli osobu s invaliditetom, koja je obuhvaćena mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije ostvaruje pravo na bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Detaljnije na linku:
http://www.zaposliosi.me/informacija.php?id=26.

Razumne adaptacije treba da omoguće OSI pristup, učestvovanje, doedukaciju, napredovanje na poslu. Prilagođavanje radnog mjesta OSI treba da omogući nesmetan rad, kako bi OSI imala jednake mogućnosti kao zaposleni bez invaliditeta. Iako se kroz prilagođavanje radnog mjesta za OSI u Crnoj Gori često pominje finansijski faktor, izdvajanje novca nikako ne smije i ne treba da bude ni osnova, ni prepreka za dostojanstven rad OSI. Na sledećem linku pročitajte o različitim iskustvima OSI: http://www.zaposliosi.me/blog.php .

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih, dužan je da zaposli 1 osobu s invaliditetom, a poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih dužan je da zaposli 5% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ukoliko ne zapošljava osobe s invaliditetom, dužan je da plati poseban doprinos za nezapošljavanje OSI u visini od 20% prosječne bruto plate u Crnoj Gori za prethodnu godinu.

Važno je naglasiti da u slučaju da poslodavac zaposli osobu s teškim invaliditetom tj. osobu sa 80% i više invaliditeta, smatra se kao da je zaposlio 2 osobe s invaliditetom, što dovodi do umanjenja plaćanja obaveze za 2 OSI, a što iznosi oko 300,00€.

Uz pažljivu analizu finansijskih efekata zapošljavanja osobe s invaliditetom ili plaćanja posebnog doprinosa, svaki poslodavac bi utvrdio da je isplativije zaposliti osobu s invaliditetom nego plaćati poseban doprinos. Osim toga, zapošljavanjem OSI poslodavac dobija jednog radnika više, a često bude i u dobiti u finansijskom smislu. Kompletnu analizu pogledajte na sledećem linku: http://www.zaposliosi.me/informacija.php?id=40 .

Širenje novog korona virusa COVID 19 dovelo je do preduzimanja različitih mjera predostrožnosti koje su uticale na oblast rada svih zaposlenih, pa i zaposlenih OSI. Mjere za suzbijanje COVID 19 dovele su i do obavljanja njihovih radnih zadataka od kuće, obustavljanja rada kod mnogih poslodavaca osoba sa invaliditetom. Po Zakonu o radu prava i obaveze zaposlenih sa invaliditetom se ne razlikuju od prava i obaveza zaposlenih bez invaliditeta. Ovo znači da poslodavci ne mogu preduzimati mjere prema zaposlenima sa invaliditetom koje bi ih dovele u neravnopravniji položaj u odnosu na zaposlene bez invaliditeta. Na kraju, apelujemo na poslodavce da pogledaje, upoznaju se sa benefitima zapošljavanja OSI.

Za svaku informaciju, dodatno pitanje, budite slobodni da kontaktirate Savez slijepih CG.
smrtovnice
osmrtnic livno

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala