Blog

Uskraćena prava OSI u oblasti ostvarivanja prava na naknadu po osnovu nezaposlenosti

U ovom tekstu osvrnućemo se na dokument Zavoda za zapošljavanje koji važi od aprila 2019, a kojim se onemogućava ostvarivanje prava na naknadu po osnovu nezaposlenosti za svršene srednjoškolce i studente s invaliditetom.

Naime, u dokumentu „Osiguranje za slučaj nezaposlenosti“ koji je izradio Zavod za zapošljavanje Crne Gore, između ostalog se navodi:
„Osiguranjem od nezaposlenosti nezaposlenom licu se obezbjeđuje pravo na novčanu naknadu i pravo na zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje za vrijeme korišćenja novčane naknade. Pravo na novčanu naknadu ima osiguranik koji prije prestanka radnog odnosa
ima staž osiguranja od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci.“

Iz navedenog se da zaključiti da se prilikom izrade ovog dokumenta nije razmišljalao o OSI koje su završile srednju školu ili fakultet, uopšte o OSI. Do aprila 2019, sve OSI su imale pravo na naknadu po osnovu nezaposlenosti, bez obzira na prethodno radno iskustvo.

Nezapošljavanje osoba s invaliditetom u velikoj mjeri proističe iz postojanja stereotipa i predrasuda poslodavaca, koji stavljaju primat na invalidnost, kao karakteristiku koja određuje OSI, a ne na znanje, vještine, kapacitete i potencijale.

Pomenuta naknada za OSI olakšala bi u određenoj mjeri sami pronalazak posla. Svjesni predrasuda, barijera i prepreka koje se nalaze na putu ka zaposlenju OSI, naknada za nezaposlenost predstavlja afirmativnu akciju, koja omogućava OSI da pronađu izlazak iz nezaposlenosti. Naime, OSI kao svršeni srednjoškolci, studenti od aprila 2019, nemaju mogućnost da primaju naknadu te su na taj način i diskriminisani u odnosu na OSI u periodu prije aprila 2019.

Pomenutu naknadu sve OSI, a naročito tek svršeni srednjoškolci i studenti, koristili bi u cilju pokrivanja troškova za odlazak na razgovor sa savjetodavcima u ZZZCG, kupovinom oglasa radi informisanja o novim radnim mjestima i sličnim aktivnostima sa ciljem pronalaženja zaposlenja.
S tim u vezi preporučuje se izmjena postojećih uslova za ostvarivanje prava na naknadu po osnovu nezaposlenosti u cilju omogućavanja svim nezaposlenim osobama s invaliditetom koje se nalaze na evidenciji ZZZCG naknadu za nezaposlenost.
smrtovnice
osmrtnic livno

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala