Blog

Preporuke za podsticanje poslodavaca za zaposlenje OSI

U cilju povećanja zapošljivosti OSI, neophodno je podsticati poslodavce kroz razne aktivnosti.
Mapiranje radnih mjesta u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta na kojima mogu raditi osobe s invaliditetom, jedna je od preporuka. Prilikom raspisivanja oglasa, potrebno je naznačiti da se oglas raspisuje za slobodna radna mjesta predviđena za zaposlenje OSI, odnosno radno mjesto na koje se može zaposliti OSI, kako bi i savjetodavci kontaktirali nezaposlene osobe s invaliditetom, koje se nalaze na evidenciji i ponudili im mogućnost zaposlenja.
Postojeće Grant šeme jedan su od podsticaja kojima se poslodavci aktivnije uključuju u proces zaposlenja OSI. Vrijeme je pokazalo da bi i ovaj podsticaj trebalo mijenjati i unaprijeđivati.
Naime, iako bi određeni poslodavci željeli da zaposle osobu s invaliditetom, ne apliciraju na konkursima za Grant šeme, jer nijesu u mogućnosti da realizuju obuke i obezbijede sredstva neophodna za zaposlenje više od jedne ili dvije osobe s invaliditetom. Stoga bi trebalo pružiti podsticaj i mogućnost poslodavcima, naročito malim i srednjim preduzećima, koji bi zaposlili jednu ili dvije OSI.
U cilju lakše primjene ove preporuke, predlaže se uvođenje nove mjere za podnošenje zahtjeva od strane poslodavca koji želi da zaposli osobu s invaliditetom, sa jasnim opisom posla koji će osoba s invaliditetom raditi i uz specifikaciju potrebne opreme. Na ovaj način, poslodavac bi potpisao ugovor sa Zavodom za zapošljavanje, na osnovu kojeg bi najviše tri osobe bile uključene u proces sticanja znanja i vještina. Važno je da bi ova mjera bila otvorena tokom čitave godine i imala bi za cilj aktivnije učešće poslodavaca koji ne zapošljavaju OSI u apliciranje na konkursima.
Poslodavac koji prepozna da bi mogao da zaposli jednu ili dvije OSI bi bio obavezan da podnese zahtjev ZZZCG sa jasnim i preciznim planom edukacije, opisa i prilagođavanja radnog mjesta OSI. Slično kao i kod Grant šema, poslodavac bi aplicirao kod ZZZCG za sredstva koja bi
pokrila edukaciju, odnosno sticanje znanja i vještina OSI za radno mjesto na koje bi bila zaposlena, prilagođavanje radnog mjesta kako bi zaposlenoj OSI bilo omogućeno nesmetano obavljanje radnih zadataka. Poslodavac bi imao obavezu da OSI zaposli na period od najmanje
12 mjeseci.
Na ovaj način svi poslodavci kojima neodgovaraju uslovi za apliciranje za grant šeme bi imali mogućnost da pod istim uslovima omoguće zaposlenje OSI.
Sve navedene preporuke imaju za cilj smanjenje diskriminacije OSI prilikom samog procesa zapošljavanja, kao i povećanje njihove zapošljivosti i produktivnosti na tržištu rada.
smrtovnice
osmrtnic livno

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala