Blog

Pametni poslodavac zna kako da uključi osobu sa invaliditetom

Prema poslednjim statističkim podacima, jedna od sedam osoba na svijetu ima neku vrstu invaliditeta. Ipak, male su vjerovatnoće da će osoba sa invaliditetom imati dobar posao, ili bilo koji posao, kao osobe bez invaliditeta. Putem opremanja radnog mjesta možemo napraviti razliku. Sve više poslodavaca otkriva koliko prilagodljivost može biti jednostavna i ekonomična.
Izlazak na ulicu, po prvi put uz pomoć skutera je bio za mene iznenađujuć, i uzbudljiv. Nisam znao kako da ga koristima, koliko dugo će baterija trajati, a tek sam se preselio u Ženevu, i nisam znao ni kuda da idem.
Daleko od toga da sam bio „ograničen“ na invalidska kolica, ali preporučujem svima da osjete taj uzbudljiv i zastrašujući momenat. Ja mogu hodati, ali jako sporo, nisam izdržljiv. Skuter je savršen, za Ženevu, pristupačan.
Ja sada lako mogu obavljati posao, ići po kancelariji. Imam osjećaj da me ljudi gledaju drugačije, jer sam na skuteru, ali reakcije su uglavnom pozitivne.
Nisam znao da će biti ovako. Prije dolaska u Ženevu, moj šef je pričao o prilagođavanju radnog mjesta. On je predložio skuter. Razmišljao sam, pogledao nekoliko modela, izabrao adekvatno. Mom poslodavcu, Međunarodnoj organizaciji rada, plaćeni su troškovi iz fonda za osobe sa invaliditetom.
Razumno prilagođavanje, reasonable adjustments, je tehnički termin, koristi se u UN Konvenciji osoba sa invaliditetu. Razumno označava da prilagođavanje nije pretjerano skupo i nesrazmjerno potrebama. Jedna stvar koja je važna, skuter nije samo za mene, nakon što ja završim sa radnim vremenom, ostalo osoblje, posjetioci mogu ga koristiti kada im je potreban.
Širom svijeta osobe sa invaliditetom se suočavaju sa isključivanjem u oblasti rada, radnog angažmana. Tu svi gube, i osobe sa invaliditetom, i organizacije koje su mogle da doprinesu, i porodice i zajednica.
Moj skuter je idealan primjer prilagođavanja. Kada me šef nazvao i pitao da li je potrebno prilagođavanje, jasno je bilo da se to neće odraziti na moj radni angažman, i diskvalifikovati me, odnosno odaljiti od posla. Nasuprot, uz fond koji pokriva troškove, razgovarali smo, dogovorili se, i našli rješenje. Mala investicija, koja znači mom radnom angažmanu, i što je još važnije, kolege koje su sa mnom, osjećaju se dobro, baš kao i ja, znajući da organizacija u kojoj radim tretira osoblje na najbolji način.
Raznolike su vrste prilagođavanja radnog mjesta, kao što su raznoliki poslovi i ljudi. Recimo, fizička pristupačnost, radno vrijeme, znakovni jezik. Često sve ovo uključuje interakciju sa drugim kolegama. Naročito sam bio zadovoljan kada se kolegama svidio moj skuter, i što njima nije čudno moje „jahanje“.
Nažalost moje iskustvo nije univerzalno. Osobe sa invaliditetom se širom svijeta suočavaju sa neprilikama prilikom zaposlenja.


Neke kompanije smatraju da neki ljudi rade drugačije, i da bi radili bolje ako im se radno mjesto prilagodi. Druge kompanije, to ne vide tako, pa propuštaju prilike, gube talente, ili ne pomažu svojim zaposlenima da budu produktivniji. Studija koja je rađena u SAD o prilagođavanju radnog mjesta otkriva da prilagođavanje nije skupo, i upućuju na isto.
Prilagođavanje za zaposlene je pametna stvar, dovodi do produktivnije radne snage. Naročito za zaposlene osobe sa invaliditetom, i organizacije koje su prepoznale radne sposobnosti osoba sa invaliditetom.
Povećanje dostupnosti radnih mjesta, prilagođavanje istih, dovodi do sveukupne koristi. Osoblje će biti sretnije, i svi će bolje raditi zajedno. Nije loše sagledati cijenu prilagođavanja, za potrebe zaposlenog, i na iste ne treba biti osjetljiv.

www.ilo.org smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

poslodavac11.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala