Informacija

Bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Pravo na ovu subvenciju ostvaruje poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom, koja je obuhvaćena mjerama i aktivnostima Fonda profesionalne rehabilitacije.
Uz zahtjev za ostvarivanje subvencije potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

- dokaz o registraciji kod nadležnog suda i dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti
- dokaz o ostvarenom statusu lica sa invaliditetom, u smislu člana 6 Zakona
- ugovor o radu zaključen sa licem sa invaliditetom
- dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje
- izvještaj izvođača profesionalne rehabilitacije o sprovedenim mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije
- specifikacija troškova za opremanje radnog mjesta i uslova rada

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE OVE SUBVENCIJE NALAZI SE U PRILOGU OVOG PROPISA.
smrtovnice
osmrtnic livno

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala