Informacija

Subvencija zarade

Visina subvencije zarade iznosi:

75% od isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti, za poslodavca koji zaposli lice sa najmanje 50% invaliditeta
za poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom manjim od 50%, subvencija iznosi: u prvoj godini 75%, u drugoj 60%, u trećoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene bruto zarade
Uz zahtjev, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

- dokaz o registraciji kod nadležnog suda i dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti;
- dokaz o ostvarenom statusu lica sa invaliditetom, u smislu člana 6 Zakona;
- ugovor o radu zaključen sa licem sa invaliditetom;
- dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje.
Poslodavac, kojem je priznato pravo na ovu subvenciju podnosi dokaz o isplati zarade licu sa invaliditetom, sa uplatom doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE OVE SUBVENCIJE SE NALATI U PRILOGU OVOG PROPISA.
smrtovnice
osmrtnic livno

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala