Informacija

Odluka o osnivanju javne ustanove Centar za profesionalnu rehabilitaciju

Na osnovu člana 24 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa
invaliditetom („Službeni list CG", br. 49/08, 73/10, 39/11 i 55/16), Vlada Crne Gore, na
sjednici od 30. novembra 2017. godine, donijela je odluku o osnivanju javne ustanove Centar za profesionalnu rehabilitaciju.

U prilogu možete naći odluku.
smrtovnice
osmrtnic livno

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala