Blog

Analiza mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Uz pažljivu analizu finansijskih efekata zapošljavanja osobe sa invaliditetom ili plaćanja posebnog doprinosa, svaki poslodavac bi utvrdio da je isplativije zaposliti osobu sa invaliditetom nego plaćati poseban doprinos. Osim toga, zapošljavanjem OSI poslodavac dobija jednog radnika više, a često bude i u dobiti u finansijskom smislu.

U prilogu pogledajte kompletnu analizu.
smrtovnice
osmrtnic livno

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala