Blog

Osoba sa oštećenjem vida? 3 savjeta za traženje posla

Dobijanje novog posla može biti zastrašujući zadatak posebno za osobe sa oštećenjem vida. U nastavku ću se osvrnuti na 3 savjeta kako lakše aplicirati za novi posao, i samim tim povećati šansu za uspjehom.

1. Razmišljajte o svojim prednostima i slabostima
Mnogi ljudi traže posao na osnovu stvari koje vole da rade. Ovo nije moguće uvijek odrediti posebno kada je u pitanju osoba bez iskustva na određenom poslu. Zato savjetujem da razmišljate o svojim prednostima i slabostima.
To možete učiniti tako što ćete napraviti dvije liste „stvari koje dobro radite“ i „stvari koje ne radite dobro“ i na njih dodavati stavke dok prolazite kroz život. Spoznajom svojih prednosti i slabosti lakše ćete naći posao u kojem možete biti uspješni.
Važno je da temeljno razumijete vaše prednosti i slabosti posebno zbog oštećenja vida. Vaš invaliditet može, ali ne mora, ograničavati vrste poslova koje možete i ne možete da radite. Na primjer, kao osoba sa oštećenjem vida znam da neću biti pilot. S druge strane, imate određene prednosti, na primjer, osobe sa oštećenjem vida posjeduju bolju memoriju od njihovih videćih vršnjaka.

2. Nemojte dodatno naglašavati svoj invaliditet
Jedno od najčešći postavljanih pitanja koje dobijam je: „da li da invaliditet naznačim u propratnom pismu ili CV-u?“. Odgovor je gotovo uvijek „ne“ osim ako vam invaliditet može pomoći da lakše dobijete posao. Propratno pismo i CV su alati koji prikazuju poslodavcu da ste baš vi savršeni za taj posao. Osobe bez invaliditeta takođe imaju svoje nedostatke, koje ne prikazuju u propratnom pismu i CV-u tako da to ni vi ne bi trebali. Poslodavci možda imaju predrasude prema osobama sa invaliditetom koje ne proizilaze iz zlobe, već zato što nisu upoznati sa sposobnostima osoba sa invaliditetom. Naglašavanjem vašeg invaliditeta u propratnom pismu ili CV-u, rizikujete da budete odbijeni isključivo zbog predrasuda.
Postoji samo jedna situacija u kojoj se preporučuje da naznačite svoj invaliditet u CV-u ili propratnom pismu. To je situacija u kojoj poslodavac traži osobu sa specifičnim invaliditetom, ili kada znate da vaš invaliditet i iskustvo mogu imati dodatnu vrijednost. Na primjer, ovo može biti slučaj kada bi ste aplicirali za posao u EBU.

3. Budite iskreni i sažeti kada govorite o invaliditetu prilikom razgovora za posao
Dakle niste naznačili svoj invaliditet u propratnom pismu ili CV-u i napravili ste to u prvom krugu apliciranja. Pozvani ste na razgovor za posao, svaka čast!
Da li je vrijeme za paniku? Ne. Udahnite duboko, i razmislite na koji način ćete se baviti vašim invaliditetom tokom razgovora za posao.
U nastavku ću vam dati nekoliko savjeta.
Najvažnije je da shvatite da ste vi odgovorni kako će poslodavac da shvati vašu prirodu invaliditeta i njegove posledice za posao za koji se prijavljujete. Poslodavac će primijetiti vaš invaliditet tokom razgovora za posao i pitaće vas o tome.
Ako ne, preuzmite inicijativu tokom razgovora za posao kako bi skrenuli pažnju na pomenutu temu. Iskreno i koncizno objasnite koji je vaš invaliditet, bez priče o medicinskom backgroundu. Nakon toga, ukažite poslodavcu koje posledice može imati vaš invaliditet tokom obavljanja posla.
Pokažite mu da ste već razmišljali o mogućim rješenjima. Ponudite mu da zajedno možete doći do istih ako je to potrebno.
Naposlijetku, važno je shvatiti da poslodavci ne zapošljavaju samo one osobe za koje misle da su sposobne, već i one koje žele da rade taj posao. Veliki broj poslodavaca se nije povezivao sa osobama sa invaliditetom, mnogi se plaše da to po prvi put učine. Samo im pokažite da ste normalna osoba kao i oni. Pokušajte da napravite normalnu povezanost. Ako tako uradite, vaša šansa za uspjehom će se povećati.

Iskustva Evropskog saveza slijepih
Prevela Anđela Dragović
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

3 savjeta ya trayenje posla.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala