Blog

Nakon nezgode, kroz fudbal i dječije radosti do poziva za nastavnika istorije i geografije

Asan Nikezić je rođen u Baru, gdje i danas živi. Osnovnu školu je završio u OŠ “Mrkojevići“, gdje i danas radi kao profesor istorije i geografije, dok je srednju pohađao u školi “Bratstva i jedinstva“ u Ulcinju. Pored radnog angažmana u prosvjeti, član je Nevladine organizacije “Civilni invalidi rata“.

Zaposliosi: Možete li nam reći nešto više o svom djetinstvu i samom procesu obrazovanja?

Rođen sam u Baru. Kao dijete od sedam godina ranjen sam od italijanske bombe 1965. godine. Tek započeo prvi razred osnovne škole. Pisao sam desnom rukom, ali nakon nezgode koja mi se desila, morao sam da se preorijentišem na pisanje lijevom rukom. To je za mene bio veliki stres, često sam plakao, ali sam posle pola godine uvidio da treba da krenem dalje. U osnovnoj školi djeca su me prihvatila kao takvoga, tako da nijesam osjetio diskriminaciju. Česte igre fudbala bile su prava radost za mene. Ni tokom srednje škole nije bilo oblika diskriminacije. Pored školskih obaveza, moji drugovi su me nagovarali da im pjevam, pošto sam imao dara za to. Tako da sam većinu slobodnog vremena proveo sa drugarima, gdje sam i pjevao na druženjima. Filozofski fakultet sam završio na Univerzitetu Crne Gore, smjer istorija i geografija u Nikšiću.

Zaposliosi: Koji je bio Vaš prvi radni angažman i kakva iskustva nosite iz tog perioda?

Prvo radno iskustvo ostvario sam u svom zavičaju, kao učitelj. Kolektiv je prema meni bio jako human. Na radnom mjestu izvršavao sam zadatke kao i svi drugi, često i više nego što se od mene tražilo. I nijesam osjetio nijedan oblik diskriminacije. Za subvencije kao osoba sa invaliditetom nijesam znao, dok se prije deset godina nijesam upoznao sa pravima koja imam.

Zaposliosi: Da li ste bili diskriminisani na radnim mjestima na kojima ste radili?

Kao što sam naveo, na prvom radnom mjestu nijesam osjetio nijedan oblik diskriminacije. Tokom svog radnog iskustva trudio sam se da uspostavim korektne odnose sa članovima kolektiva i uspostavim što bolju komunikaciju. Kako tada, tako i danas, težim da svoje zadatke što profesionalnije obavljam i dam primjer drugima, ne samo osobama sa invaliditetom, nego i drugim osobama koje rade u mojoj struci.

Zaposliosi: Da li korisatite prava na subvencije kada je u pitanju Vaš trenutni radni angažman?

Sa pravima koja me sleduju nijesam bio upoznat na samom početku. Naime, kada je donešen Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, upoznao sam se sa određenim pravima koja me sleduju. Tako sam iskoristio prava na neke od subvencija.

Zaposliosi: Možete li nam napraviti razliku između rada u NVO sektoru i rada u državnoj instituciji, konkretno u prosvjeti?

Razlika se može napraviti, i konkretno u mom slučaju je vidljiva. Naime, postoji velika razlika između rada u nevladinom sektoru, i rada u državnim institucijama. Moje potrebe su bolje prepoznate i više zadovoljene u nevladinoj organizaciji, nego na mjestu nastavnika. Mislim da je ova činjenica povezana sa samim djelovanjem organizacije, a to su osobe sa invaliditetom.

Zaposliosi: Šta mislite o položaju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, kada je zapošljavanje u pitanju?

Smatram da se osobe sa invaliditetom teže zapošljavaju u privatnom sektoru, nego u državnim institucijama. Kada sam se ja zapošljavao, osoba sa invaliditetom je bilo manje na tržištu rada nego sada, pa je možda i zaposlenje bilo lakše. Danas je ipak više nezaposlenih osoba sa invaliditetom, te mislim da ove osobe treba što bolje da se upoznaju sa svojim pravima.

Zaposliso: Koja je Vaša poruka mladim osobama sa invaliditetom?

Moja poruka mladima osobama sa invaliditetom je da gledaju sebe, da vode računa o svom zdravlju, ne osvrćući se na sredinu u kojoj žive. Treba da se posvete obrazovanju i da ostvaruju svoja prava u punom kapacitetu. U budućnosti treba da se bore, da budu prisutni u medijima i na društvenim mrežama. smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

26815466_2000607316879340_1731293584660115059_n.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala