Blog

PRILIKA ZA RAD, OTVARA IZVORE ZNANJA, UMIJEĆA I SPOSOBNOSTI OSI!

Tatjana Kalezić je rođena na Cetinju, gdje je završila osnovnu školu. Srednju ekonomsku školu završila je u Požarevcu, a studije Menadžmenta pohađala u Novom Sadu.

ZAPOSLIOSI: Kako je proteklo Vaše djetinstvo i proces obrazovanja? Kako ste bili prihvaćeni od strane vršnjaka?

TATJANA: „Moje djetinstvo i proces obrazovanja protekli su kao i kod druge djece. Od strane vršnjaka, tokom čitavog školovanja, bila sam potpuno prihvaćena. Nikada nisam osjetila da se razlikujem od njih. Jedino što mi je u tom uzrastu smetalo je čest boravak u rehabilitacionim centrima. Za vrijeme raspusta sam često odlazila na rehabilitacije, a nakon dvije operacije tetiva sam ostajala po 3 sedmice . Iz tog razloga je bilo manje vremena za igru i druženje sa prijateljima, pa sam znala biti tužna što ne mogu da ih vidim. Ali i u rehabilitacionim centrima u Igalu i Risnu sam upoznavala dosta djece i omladine, sa kojima sam rado provodila vrijeme.“

ZAPOSLIOSI: Iza sebe imate dugogodišnje radno iskustvo. Možete li nam reći koji
je bio Vaš prvi radni angažman, i kakva su Vaša iskustva iz tog
perioda?

TATJANA: „Moj prvi radni angažman bio je, prije 19 godina, u Agenciji za promet nekretnina. Na početku sam bila u nedoumici kako ću biti prihvaćena u firmi. Tadašnji direktor mi je rekao da želi da mi pruži šansu, bez obzira na invaliditet koji imam.
Bilo mi je neprijatno, osjećala sam se na neki način obilježenom, da sam drugačija, sa nekim negativnim prizvukom.
Uporedo sa poslom išla sam na obuku za računare. Po završetku, polako sam ulazila u posao, kako kancelarijski, tako i terenski. Sve je počelo da me zanima, iz dana u dan sam napredovala.
Brzo sam zadobila povjerenje direktora. Bila sam prezadovoljna što sam uspjela da iskoristim priliku da pokažem da, bez obzira na invaliditet, mogu čak i bolje od većine kolega da obavim svaki radni zadatak.
Taj posao sam mnogo zavoljela i mogu reći da sam puno naučila i o timskom radu, odgovornosti, požrtvovanju i osjetila što je uspjeh.“

ZAPOSLIOSI: U kom pravcu se nakon Vašeg angažmana u Agenciji za nekretnine nastavlja put ka novim radnim izazovima?

TATJANA: „Nakon deset godina rada u Agenciji za nekretnine, otvorila sam svoju agenciju. Radila sam samostalno dvije godine. Pošto sam u međuvremenu postala roditelj i morala se posvetiti djetetu, odlučila sam da prestanem da radim na neki period.
Kasnije, kad su se stekli uslovi da ponovo mogu da radim, dobila sam ponudu da budem saradnik u Agenciji za istraživanja i marketing.
Lakše mi je bilo da obavljam taj posao jer sam u prethodnom radnom angažmanu postala vrlo vješta i uspješna u komunikaciji sa ljudima. Ovaj posao i danas radim, honorarno, uz angažman u NVO „Udruženje paraplegičara Cetinje“.“

ZAPOSLIOSI: Da li je u Vašem radnom okruženju nekada postojao neki vid diskriminacije?

TATJANA: „U mom radnom okruženju nikada nije postojao ni jedan vid diskriminacije. Naprotiv, bila sam prihvaćena i omiljena među kolegama.“

ZAPOSLIOSI: Radite u nevladinom sektoru. Možete li nam reći koje su prednosti,
a koje mane rada u istom?

TATJANA: „Prednosti rada u NVO sektoru su višestruke. Najprije obučavanje i mogućnost napredovanja, pa podrška, timski rad sa puno ljudi,
finansijska sigurnost.
Što se mana rada u NVO tiče jedina je to što radni angažman traje određeni broj mjeseci, u zavisnosti od projekta koji je odobren.“

ZAPOSLIOSI:Po Vašem mišljenju, koji bi faktori mogli uticati na bolji položaj osoba sa invaliditetom, kada govorimo o zapošljavanju?

TATJANA: „Postoji mnogo faktora koji bi mogli pozitivno uticati na bolji položaj osoba sa invaliditetom pri zapošljavanju.
Najprije bih rekla da bi poslodavci trebali imati više senzibiliteta i pružiti priliku OSI da rade. Takođe, lokalne samouprave bi morale više pažnje da obrate na ovu populaciju i da rade projekte u kojima će OSI biti uključene i zaposlene.
Još jedan vrlo bitan faktor je pristupačnost. Jako mali broj firmi, objekata i institucija je prilagođen OSI. Treba napraviti rampe, javne površine, toalete, da bi im OSI jednako mogle pristupiti, kao i svi drugi ljudi.“

ZAPOSLIOSI: Šta biste poručili osobama sa invaliditetom koje su u potrazi za poslom?

TATJANA: „Osobama sa invaliditetom koje su u potrazi za poslom bih, prije svega, preporučila da jasno definišu svoje ciljeve. Da budu uporne i vjeruju u sebe. S obzirom da je svijest poslodavaca, kada je u pitanju radni angažman OSI, izuzetno sužena, poručila bih svim ljudima da uče, da se nametnu poslodavcima znanjem, upornošću i željom za napredovanjem.
Smatram da je najveći problem za OSI doći do prilike za posao. A kada se ona ukaže, vrlo brzo se može uočiti da OSI mogu vrlo kvalitetno i uspješno obavljati radne zadatke kao i bilo ko drugi.“
smrtovnice
osmrtnic livno

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala