Blog

POSAO, ODRAZ INTEGRACIJE I SAMOSTALNOSTI

Ovom prilikom, razgovarali smo sa Stankom Lakovićem, savjetnikom za profesionalnu rehabilitaciju u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Objasnio nam je na koji način zaposleni u Zavodu posreduju između poslodavaca I nezaposlenih OSI, koliko su pozivi za grant šeme koje objavljuju uticale na podizanje svijesti poslodavaca o prednostima zapošljavanja OSI.

ZAPOSLIOSI: Šta mislite o položaju osoba sa invaliditetom kada je zapošljavanje u pitanju i šta je to što bi trebalo da se unaprijedi?

STANKO: Po mom mišljenju postoji mnogo prepreka i predrasuda u našem društvu prema osobama sa invaliditetom, posebno na tržištu rada prilikom zapošljavanja. Mislim da u ovom periodu treba još više poraditi na smanjivanju predrasuda prema osobama sa invaliditetom, a istovremeno im omogućiti pristup programima osposobljavanja, radi sticanja ključnih znanja i vještina za naše tržište. Takođe, treba popraviti njihov položaj na tržištu rada a samim tim i u društvu uopšte, jer kroz rad se najbolje integrišu i osobe sa invaliditetom i osobe bez invaliditeta.

ZAPOSLIOSI: Kakav je položaj osoba sa invaliditetom bio prije 4 godine, kada ste stupili na mjesto Savjetnika za profesionalnu rehabilitaciju, a kakav je danas?

STANKO: Mogu istaći da je položaj osoba sa invaliditetom bolji u odnosu na prethodni period. U suštini, sve što se radi na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom i na polju njihove integracije na tržištu rada, ima jedan pozitivan trend. Dolazi do rasta zapošljavanja, osobe sa invaliditetom su vidljivije na tržištu rada, poslodavci imaju više fleksibilnosti i osjećaja odgovornosti da zapošljavaju osobe sa invaliditetom nego što je to bilo prije. Ali, da ne budem kontradiktoran, i dalje postoje predrasude kada je u pitanju njihovo zapošljavanje, a takođe postoje i prepreke u smislu njihove stručnosti, sposobnosti, ključnih znanja i vještina.

ZAPOSLIOSI: Da li imate podatke koliko je osoba sa invaliditetom bilo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposleno prije četiri godine, a koliko ih je danas?

STANKO: Ne mogu vam sa preciznošću reći taj podatak. Trenutno na evidenciji imamo oko 8 hiljada osoba sa invaliditetom, i mogu vam reći da je taj broj porastao u odnosu na prethodne godine. To nije nešto što je povoljno i pozitivno kao podatak, ali nam struktura tih lica daje mogućnost da se sa njima radi na poboljšanju njihovih vještina, kako bi bili pristupačniji na tržištu i i tako lakše došli do zaposlenja.

ZAPOSLIOSI: U kojim segmentima politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom vidite najveći napredak, a šta bi trebalo dodatno unaprijediti?

STANKO: Najveći napredak vidim u iskorišćenosti sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Tu, prije svega, mislim na stepen iskorišćenosti sredstava za subvencije zarade, koji je mnogo veći u odnosu na prethodni period. Taj program subvencioniranja i korišćenja benefita za zapošljavanje osoba sa invaliditetom je trenutno najbolji.
Smatram da bi se trebalo unaprijediti finansiranje posebnih organizacija, odnosno sistemski rješavati finansiranje tih organizacija. To je propisano zakonom, ali ne i podzakonskim aktima, tako da mislim da je to jedan segment zakona i dijela za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji se znatno može unaprijediti, posebno za ona lica koja nisu za otvoreno tržište rada.

ZAPOSLIOSI: Posredujete između osoba sa invaliditetom i poslodavaca. Možete li nam reći na koji način? Možete li podijeliti sa nama određena iskustva?

STANKO: Posredujemo na sve načine. Prva adresa na koju dolaze poslodavci koji žele da zaposle osobe sa invaliditetom su biroi rada i područne jedinice Zavoda. Takođe, posredujemo i putem oglašavanjem radnih mjesta, informisanjem poslodavaca o mogućnostima i benefitima prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Kroz promovisanje tih benefita, mi na neki način posredujemo, jer pružamo mogućnost i ostavljamo kontakte kako bi poslodavci koji su čuli našu priču i prezentaciju svega toga mogli da nam se obrate i i da se informišu o svemu što ih interesuje, a odnosi se na zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na kraju krajeva, mi smo tu da omogućimo i olakšamo sami proces zapošljavanja OSI i da poslodavac koji ih zapošljava, ostvari one subvencije i benefite propisane zakonom.

ZAPOSLIOSI: Koliko su projekti realizovani kroz pozive “Profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje osoba sa invaliditetom i aktivan izlaz iz nezaposlenosti”, Zavoda za zapošljavanje pozitivno rezultirali kada je u pitanju zapošljavanje OSI?

STANKO: Mišljenja sam da pored promovisanja ovog zakona, ključnu ulogu u povećanju broja zaposlenih osoba sa invaliditetom i povećanju broja poslodavaca koji ostvaruju pravo na subvenciju zarade, su upravo “grant-šeme” i projekti koji su realizovani. Toliko se pričalo o realizaciji tih projekata da je svaki projekat imao neku svoju promotivnu aktivnost, svaki projekat je uvezao neke poslodavce koji nijesu bili spremni da angažuju osobe sa invaliditetom, tako da mislim da su umnogome doprinijeli da se zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Posebno bih istakao da su ovi projekti realizovani na teritorijama i opštinama u kojima nijesmo imali poslodavaca spremnih da zapošljavaju OSI.

ZAPOSLIOSI: Možete li se osvrnuti na zainteresovanost poslodavaca kada govorimo o zapošljavanju OSI? Tačnije, da li se njihovo interesovanje povećalo u odnosu na period kada ste objavili prvi poziv za projekte ove vrste?

STANKO: Svakako. To se vidi i kroz broj prijava po javnim pozivima, gdje svaki javni poziv ima sve više prijava, prijedloga projekata i samim tim se veći broj poslodavaca iz privatnog sektora (privredna društva, preduzeća, firme) angažuju na realizaciji projekata, tako da smo u tom segmentu nekako uspjeli, da u odnosu na prvi javni poziv kada su se prijavljivale samo nevladine organizacije, dođemo do toga da imamo podjednak broj prijava i iz civilnog, javnog i iz privatnog sektora. Moram da istaknem da je to jedan pozitivan trend i da sada imamo veći broj poslodavaca iz privatnog sektora koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom i ostvaruju subvencije. Prije je to bilo
ezervisano za civilni sektor, ali se ta slika poslodavaca mijenja, što je po meni pozitivno zato što privredna djelatnost održava radna mjesta tim osobama koja su zaposlena.

ZAPOSLIOSI: Imate li podatak koliko je osoba sa invaliditetom zaposleno posredstvom projekata – “grant-šema” ZZZCG?

STANKO: Urađena je analiza javnih poziva iz 2014, 2015 i 2016. godine i ta analiza je pokazala da je 131 osoba sa invaliditetom zaposlena nakon završetka projekata. Da li je ta brojka velika ili nije, ja smatram da jeste, imajući u vidu da ti projekti nijesu imali obavezu zapošljavanja, što samim tim znači da su neki od tih projekata rezultirali da osobe sa invaliditetom nađu zaposlenje na određeno ili na neodređeno vrijeme. Tako da je to pozitivno i smatramo da su svakim sledećim javnim pozivom te rezultate unaprijedili. To će pokazati dalje analize javnih poziva i projekata koji su se realizovali.

ZAPOSLIOSI: Da li su poslodavci dovoljno upoznati sa benefitima i subvencijama prilikom zapošljavanja OSI i da li smatrate da ZZZCG treba više da poradi na informisanju poslodavaca?

STANKO: Konstantno se radi na informisanju poslodavaca kroz tv emisije, brošure, projekte… Da li su informisani? Jesu! Dakle informisani su onoliko koliko žele to da budu. Informacije su dostupne svima koji žele da saznaju nešto više o ovoj temi. Zavod za zapošljavanje čini sve što je u njihovoj moći, čak i više od toga, tako što smišlja nove načine informisanja, i koristi svaku moguću priliku da promoviše zapošljavanje osoba sa invaliditetom što daje rezultate, s tim da se na ovome ne može stati. Postoji još novih ciljeva, rezultata koji se moraju ispuniti da bi to bilo na zavidnom nivou.

ZAPOSLIOSI: Koliko poslodavaca koristi benefite poput subvencije zarade, angažovanje asistenta u radu, prilagođavanja radnog mjesta?

STANKO: Trenutno 489 poslodavaca ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 733 zaposlene osobe sa invaliditetom. Od toga je preko 400 lica zaposleno na neodređeno vrijeme, oko 53 poslodavca ostvaruje pravo na subvenciju koja se oodnosi na učešće u troškovima finansiranja asistenta u radu za 65 osoba sa invaliditetom. Prilagođavanje radnog mjesta, tj. bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta je vrsta subvencije koja se ostvaruje jednom, tek nakon evidentiranja, I nije proces koji se kontinuirano sprovodi.

ZAPOSLIOSI: Na koji način pored grantova i subvencija podstičete zapošljavanje OSI?

STANKO: Grantovi i subvencije su ključni u zapošljavanju i motivisanju poslodavaca da zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Ono što određeni poslodavci zanemaruju, a što se mora istaći, jeste da svi poslodavci koji po kvotnom sistemu uplaćuju poseban doprinos ukoliko ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom, zapošljavanjem tih lica ostvaruju dvostruku korist, time što umanjuju taj poseban doprinos, a s druge strane dobijaju radnika čiju platu ne isplaćuju u potpunosti iz svojih sredstava. Možda bi se trebao aspekat informisanja preusmjeriti na poslodavce, koji, umjesto što plaćaju posebne doprinose zbog nezapošljavanja OSI, imaju mogućnost da prilikom zapošljavanja istih ostvaruju pravo na subvencije koje im obezbjeđuje država, a smatram da su subvencije zarade i bespovratna sredstva i više nego povoljne za svakog poslodavca.

ZAPOSLIOSI: Da li ZZZCG planira da u narednom periodu omogući finansiranje sticanja dodatnih znanja već zaposlenih OSI, poput kurseva stranog jezika - IT i slično, kroz Fond za profesionalnu rehabilitaciju?

STANKO: S obzirom na činjenicu da je Fond organizaciona jedinica Zavoda za zapošljavanje, a da su ciljna grupa Zavoda nezaposlena lica koja su na evidenciji, još uvijek nismo razmatrali mogućnost da se organizuju obuke za zaposlene osobe sa invaliditetom, što je nešto o čemu možemo razmišljati u kom pravcu možemo ići u narednom periodu. Nije to ništa što je nemoguće i neizvodljivo da se ne može finansirati iz sredstava Fonda.

ZAPOSLIOSI: Šta će Zavod za zapošljavanje raditi u narednom periodu kada je zapošljavanje OSI u pitanju?

STANKO: Mi ćemo nastaviti sa kontinuiranim aktivnostima u smislu konstantnog subvencioniranja poslodavaca koji budu ostvarili prava na subvencije, na unaprjeđivanju ažurnosti i efikasnosti u ostvarivanju tih prava poslodavaca, jer mislim da je to ključ za napredak, posebno ako poslodavac svoja prava ostvari u kratkom roku. Naravno da će biti zadovoljniji i da neće sumnjati u mogućnosti da te subvencije mogu da ostvare. Kontinuirano ćemo raditi na unaprjeđivanju javnih poziva za realizaciju projekata za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u smislu omogućavanja dugoročnijeg i održivijeg zapošljavanja OSI kroz projekte i nakon završetka projekata, unaprjeđivanju dijela profesionalne rehabilitacije, bržeg ostvarivanja prava iz profesionalne rehabilitacije, efikasnijeg prolaženja uključivanja u mjere profesionalne rehabilitacije, kako bi imali spremna lica za tržište rada i za obavljanje određenih poslova.

ZAPOSLIOSI: Šta poručujete osobama sa invaliditetom koje traže posao, a šta poslodavcima koji nemaju iskustva u zapošljavanju OSI?

STANKO: Osobama sa invaliditetom koje traže posao, poručujem isto što i osobama bez invaliditeta koje su na istom zadatku. Svi imamo pravo na rad, ali imamo i obavezu da taj posao aktivno tražimo, da radimo na sebi kako bi ga lakše pronašli i figurativno rečeno, da ne bježimo od posla. Poslodavcima preporučujem da prije svega uvide benefite prilikom zapošljavanja OSI. Ključno za svakog poslodavca je sagledavanje ekonomskih aspekata isplativosti zapošljavanja OSI, koji ustvari znače samo korist za poslodavca. S druge strane, poručujem im da prošire vidike kada su u pitanju osobe sa invaliditetom u pogledu njihovih sposobnosti. Smatram da i oni trebaju da pokušaju, isto kao i što OSI treba da aktivno traže posao. Ako se ta osoba pokaže kao kvalitetan radnik, na poslodavcu je da li će da ga zadrži i da iskoristi benefite propisane zakonom.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

maxresdefault-1.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala