Blog

Jednakim mogućnostima do ostvarivanja biznis ideja

Navikli ste da vas kroz ovaj segment na portalu upoznajemo sa primjerima dobre prakse iz oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Ovoga puta smo se opredijelili da naš sagovornik bude poslodavac koji je zaposlio osobu sa invaliditetom i koji će sa nama podijeliti svoja iskustva.
Žarko Ćirković je vlasnik štamparije Lapis koju je prije dvije godine osnovao sa svojim prijateljem. Na pitanje otkud ideja da to bude štamparija, šta ga je navelo da se opredijeli za pokretanje sopstvene firme, a da to ne bude neki državni posao ili NVO sektor, Žarko kaže:
„Tako je. Štampariju smo osnovali ja i prijatelj, mada sam od ovog ljeta jedini vlasnik firme. Privatni biznis sam pokrenuo najviše zbog fleksibilnosti u plati i radnom vremenu, i zbog odnosa poslodavca prema radniku. Odlučio sam se da to bude štamparija jer tu oblast poznajem, doduše sa aspekta servisera mašina za štampu što mi je u mnogome olakšalo pokretanje biznisa.“
Osvrnuli smo se i na pravac u kome se razvijao Žarkov biznis, na broj zaposlenih i prostor u kome je sve počelo:
„Biznis sam započeo u mojoj spavaćoj sobi sa jednom mašinom za štampanje i jednim računarom. U prvih pola godine, kada kao ni drugi na početku, nismo bili registrovani. U tom periodu smo preispitivali koliko smo obdareni za ovaj posao, za pripremu i proces štampe i na koji način ćemo da realizujemo naše ideje. Iako su velike ambicije bile prisutne, bili smo svjesni da ustvari estetika i cijena sami sebe prodaju. Nakon pola godine smo ostvarili saradnju sa Udruženjem mladih sa hendikepom, Atlas bankom i jednim brojem ugostiteljskih objekata u Podgorici, bili smo zadovoljni i odlučili smo da registrujemo našu firmu.“
U nastavku razgovora, Žarko se osvrće i na prepreke na koje je nailazio prilikom pokretanja biznisa:
„Nailazili smo na neinformisanost o proceduralnim stvarima prema državi u pogledu izmirivanja određenih obaveza i pribavljanju određenih sertifikata koji su ključni za naše poslovanje. Evo npr. Prije 2 mjeseca nam je rečeno da moramo imati sertifikat o zaštiti na radu, iako znam da većina firmi taj sertifikat ne posjeduje. Prepreke se ogledaju i u velikom PDV troškovima poreza i doprinosa itd.“
Žarko naglašava da u firmi rade dvije osobe, i da je jedna od njih osoba sa invaliditetom. Pitali smo ga zašto je odlučio da da šansu osobama sa invaliditetom:
„Na upit Udruženja mladih sa hendikepom, razmislili smo o toj soluciji. Oni su realizovali projekat o zapošljavanju OSI na kom je određeni broj OSI prošao obuku za grafički dizajn. Prije nego što su OSI postali dio moje firme, morali smo izvršiti selekciju onih koji su zbog svog invaliditeta mogli da obavljaju poslove koje štamparija zahtjeva. U firmi su tada zaposlene dvije osobe sa invaliditetom. Sada ovdje radi samo Jelena Furtula, jer njena koleginica zbog ličnih obaveza nije mogla da nastavi ovdje da radi.
Zaista, moram istaći da sam i više nego zadovoljan načinom na koji Jelena obavlja svoje radne zadatke. Imam slobodu i povjerenje u Jelenu posebno za rad u sektoru dorade. U našoj komunikaciji ne postoje prepreke, niti postoje one zbog invaliditeta. Jelena obavi čak i više posla nego što se od nje zahtjeva.“
Saznali smo i koje radno mjesto pokriva Jelena, i kako obavlja radne zadatke:
„Jelena je kao i ostali polaznici u periodu trajanja obuke radila pripremu za štampu i grafički dizajn. Nakon obuke, Jelena je preusmjerena na sektor dorade štampe. Kao što sam prije naglasio, zaista odgovorno i profesionalno obavlja svoj posao.“
Na pitanje da li ostvaruje prava na subvencije koje su propisane zakonom prilikom zapošljavanja OSI, Žarko kaže:
„Informisan sam o subvencijama. Trenutno ne ostvarujem pravo na njih, mada imam namjeru da podnesem zahtjev za ostvarivanje tih prava jer planiram da zaposlim još jednu osobu sa invaliditetom.“
U nastavku, Žarko objašnjava kako je Jelena bila prihvaćena od strane kolega:
„Na početku, kada nas je u kolektivu bilo više nego sada, sve su kolege Jelenu potpuno normalno prihvatile. Dani na poslu su prolazili potpuno uobičajeno.“
Žarko nam je, na osnovu svog iskustva ukazao na faktore koji su ključni za pokretanje sopstvenog biznisa:
„Privatni biznis ima i prednosti i mana. Prednosti se ogledaju u slobodi koja se odnosi na radno vrijeme, jer možete da dođete na posao kad hoćete, ali u tom slučaju morate do kasno raditi. Takođe, imate potpunu slobodu u donošenju odluka, kako za posao, tako i za sebe kao poslodavca.
Mane su neinformisanost mladih preduzetnika o raznim procedurama od strane države, velike dažbine, prirezi, porezi itd. Ulaganja su velika, posebno u sektoru štampe, tu mislim na cijene mašina, otiska, servisa, papira, materijala po standardima EU, dok mi imamo potpuno drugačiji standard, gdje se ti proizvodi ne mogu prodati po realnoj cijeni.“
Napominje da nije jednostavno opstati na tržištu ni u ovoj oblasti, uzimajući u obzir veliku konkurenciju:
„To nije jednostavna situacija, posebno uzimajući u obzir da smo se mi za relativno kratko vrijeme proširili. Imamo široku ponudu štampe kao što su: digitalna štampa, offset štampa, sito, sublimacija, laserska bravura, štampa velikog formata, kater itd. To su sve zasebne cjeline štampe koje zahtjevaju poseban koncept, različitu pripremu i izradu, veliki fokus i koncentraciju.“
Upitali smo Žarka koja je poruka osobama sa i bez invaliditeta koje žele da pokrenu sopstveni biznis:
„Osobama bez invaliditeta koje imaju u planu da pokrenu svoj posao poručujem da se prethodno informišu o procedurama i obavezama koje trebaju ispuniti kako ne bi bili oko toga u nedoumici.
Osobama sa invaliditetom koje žele da učine isto savjetujem da budu istrajni, da svoj invaliditet ne koriste na negativan način, i da vjeruju u sebe, jer smo svi jednaki i imamo iste mogućnosti.“
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

22046778_517088205298670_5614377356380211676_n.png

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala