Blog

Kratke preporuke o zapošljavanju OSI

U ovom blogu donosimo vam kratke preporuke o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, njihovoj edukaciji i doedukaciji, i ličnim vještinama kako bi bili konkurentni na tržištu rada. Ove preporuke se smatraju kao podsticajne mjere koje bi doprinijele rastu zapošljavanja OSI, u cilju podizanje svijesti šire društvene zajednice o kvalitetima i potencijalima OSI prilikom obavljanja svojih radnih obaveza.
Pred vama je 20 kratkih preporuka koje OBAVEZNO treba pročitati, kako bi pozitivno uticale na poslodavce, mlade preduzetnike, kao i same osobe sa invaliditetom:

1) Podsticati mlade osobe sa invaliditetom da što više rade kako na ličnom, formalnom obrazovanju, tako i na neformalnom obrazovanju. To je način da ovladaju i drugim vještinama, koje ih čine još konkurentnijima na tržištu rada.

2) Raditi na što većoj edukaciji djece sa invaliditetom o značaju zapošljavanja, i važnosti samostalnog funkcionisanja.

3) Edukovati što veći broj građana o povoljnostima i važnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

4) Dodatno unaprijediti pravni okvir, ali i institucionalni. Posebno je važno omogućiti što veću samostalnost u radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

5) Voditi što preciznije statistike o broju nezaposlenih osoba sa invaliditetom, kao i o njihovim mogućnostima na tržištu rada.

6) Promovisati zapošljavanje osoba sa invaliditetom, organizovanjem kampanja i drugih oblika promocije koje će se zasnivati i na primjerima iz prakse.

7) Omogućiti veću edukaciju samih osoba sa invaliditetom o načinima zapošljavanja i njihovim pravima u toj oblasti.

8) Pojednostavljivanje procedura u ostvarivanju prava iz oblasti profesionalne rehabilitacije.

9) Omogućiti brže odgovore na zahtjev za opremanje radnog mjesta, kako osoba ne bi bila na radnom mjestu, a da čekajući potrebno opremanje nije u mogućnosti da na najbolji način odgovori radnim zadacima.

10) Opremiti, prilagoditi radno mjesto OSI u skladu sa razumnim adaptacijama, i potrebama rada na radnom mjestu.

11) Upoznati što veći broj poslodavaca sa pravnim okvirom i primjerima dobre prakse zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

12) Podsticanje poslodavaca da pruže šansu osobama sa invaliditetom, kako bi pokazale svoje znanje i vještine.

13) Podsticanje poslodavaca na mapiranje radnih mjesta u skladu sa Sistematizacijom radnih mjesta, na koja osobe sa invaliditetom mogu raditi, i na raspisivanje oglasa za OSI za slobodna radna mjesta.

14) Ohrabrivanje biznis sektora, NVO sektora, posebno mladih preduzetnika, da se prijave na programima na Poziv profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, aktivan izlaz iz nezaposlenosti.

15) Ohrabrivanje OSI da pokrenu sopstveni biznis.

16) Omogućiti da se sredstva iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju koriste i za doedukaciju već zaposlenih osoba sa invaliditetom, kako bi se dugoročno regulisao njihov radni status.

17) Pospješiti saradnju između ključnih institucija i organizacija na polju zapošljavanja, u cilju lakšeg puta ka zaposlenju OSI.

18) Poboljšanje položaja OSI, kroz suzbijanje prepreka i barijera sa kojima se OSI susreću u svakodnevnom životu.

19) Smanjiti stepen diskriminacije zaposlenih OSI razbijanjem stereotipa o njihovim mogućnostima.

20) Smanjiti stepen diskriminacije nezaposlenih OSI kroz pružanje šanse za rad.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposljavanje osi.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala