Blog

Presjek stanja nezaposlenih evidentiranih OSI u Crnoj Gori

Na nivou Evrope živi oko 80 miliona osoba sa invaliditetom, a u Crnoj Gori oko 60.000, od čega je nezaposleno 8.882 OSI po evidenciji Zavoda za zapošljavanje od 26.03.2019. godine. U tekstu koji je pred vama, možete vidjeti presjek stanja u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom na nivou Crne Gore, a kriterijumi po kojima je ispitano stanje zapošljavanja su: pol, dob, mjesto prebivališta i stepen stručne spreme.

U sljedećoj tabeli možete pregledati presjek nezaposlenih OSI po dobi i polu.

Pol Ukupno Do 18 godina 18 - 25 25 - 30 30 – 40 40 - 50 Preko 50
Mušk. 3.928 4 142 168 463 846 2305
Žene 4.954 0 112 122 469 1239 3012
Ukupno 8. 882 4 254 290 932 2085 5317
Tabela 1. Presjek nezaposlenih evidentiranih OSI po dobi na dan 26.03.2019.godine

Ako gledamo geografski, područna jedinica Biroa rada Berane evidentira 5.015, dok Bijelo Polje 1.046, Pljevlja 641, a Nikšić 498 OSI; Podgorica 891, Bar 523 i Herceg Novi 268 OSI.

U sljedećoj tabeli možete pogledati presjek nezaposlenih OSI po opštinama.
Područna jedinica ZZZCG Grad/ukupno/žene Grad/ukupno/žene Grad/ukupno/žene
Berane Andrijevica - 486 osi, 251 žena Berane - 2320 osi, 1264 žena Gusinje - 91 osi, 59 žena
Plav - 441 osi, 259 žena Petnjica - 416 osi, 253 žena Rožaje - 1261 osi, 815 žena
BijeloPolje Bijelo Polje - 810 osi, 431 žena Mojkovac - 245 osi, 122 žene
Pljevlja Pljevlja - 621 osi, 342 žene Žabljak - 20 osi, 10 žena
Nikšić Nikšić - 454 osi, 274 žene Plužine - 31 osi, 12 žena Šavnik - 13 osi, 2 žene
Podgorica Cetinje - 55 osi, 26 žena Danilovgrad- 86 osi, 53 žene Golubovci- 69 osi, 29 žena
Kolašin - 50 osi, 28 žena Podgorica - 565 osi, 282 žene Tuzi - 66 osi, 22 žene
Bar Bar - 382 osi,229 žena Budva - 85,osi, 55 žene Ulcinj - 56 osi, 16 žene
Herceg Novi Herceg Novi - 140 osi, 61 žena Kotor - 60 osi, 24 žene Tivat - 68 osi, 35 žene
Tabela 2. Presjek nezaposlenih evidentiranih OSI prema mjestu prebivališta na dan 26.03.2019.godine


U sledećoj tabeli možete pregledati presjek nezaposlenih evidentiranih OSI prema stepenu stručne spreme po polu i mjestu prebivališta:
Grad I IŽ II IIŽ III IIIŽ IV IVŽ V VŽ VI1 VI1Ž VI2 VI2Ž VII1Ž VII1Ž VII2 VII2ž
AN 238 142 10 1 111 44 120 61 0 0 3 1 0 0 4 2 0 0
BA 903 513 96 66 568 277 675 374 1 0 33 15 0 0 44 19 0 0
GS 65 46 1 0 11 6 11 7 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
PL 261 180 7 1 74 29 88 44 3 1 3 1 0 0 5 3 0 0
PT 351 229 14 7 34 8 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BP 352 206 82 41 200 89 143 86 7 1 10 5 0 0 7 3 0 0
MK 87 50 18 10 96 34 40 26 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0
BD 22 9 8 6 25 18 23 18 0 0 4 3 0 0 3 1 0 0
BR 152 96 29 16 84 43 94 60 1 0 8 3 0 0 14 11 0 0
UL 22 7 8 3 14 3 9 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
HN 22 10 26 8 44 15 32 22 0 0 5 2 0 0 11 4 0 0
KO 12 4 8 3 20 9 13 5 0 0 5 1 0 0 2 2 0 0
TV 20 11 8 4 12 5 21 9 0 0 2 2 0 0 5 4 0 0
NK 105 68 49 28 131 70 137 92 2 0 3 1 0 0 25 13 2 2
PŽ 12 4 1 0 9 5 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŠN 3 1 1 0 6 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CT 28 12 8 2 7 4 10 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
DG 27 15 12 10 26 13 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GB 19 12 16 4 18 4 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KL 20 10 6 4 11 4 11 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
PG 159 80 115 55 139 63 127 76 7 0 2 0 0 0 16 8 0 0
TZ 37 13 3 0 15 5 9 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
PV 244 120 59 27 161 93 141 96 4 0 5 1 0 0 7 5 0 0
ŽB 8 4 1 1 3 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabela 3: Presjek nezaposlenih evidentiranih OSI prema stepenu stručne spreme po polu i mjestu prebivališta na dan 29.03.2019.godine

Jedna od pozitivnih brojki u ovim statistikama je, da je u minulim godinama, broj registrovanih nezaposlenih osoba sa invaliditetom uvećan, što bi se moglo tumačiti kao veća ažurnost crnogorskih institucija sa jedne strane i manja pasivnost samih OSI u traženju posla sa druge strane.
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kao jedan od najstarijih međunarodno-pravnih dokumenata, u svom prvom članu, kaže sljedeće: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva.”
Član 23 ove deklaracije, govori upravo o pravu na rad i kaže:„Svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada i na zaštitu od nezaposlenosti.”
Svi noviji pravni dokumenti; ugovori, konvencije, deklaracije i slično, pa i unutrašnji propisi jedne zemlje, samo podrobnije i konkretnije razrađuju pojedina ljudska prava, koja je utemeljila Generalna skupština UN kroz dokument nazvan Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima iz 1948. godine.
Rad i valorizacija rada, kroz ekonomske i druge efekte za zaposlenu ženu ili muškarca, je nasušna potreba svakog pojedinca, svake porodice i najzad svakog iole uređenog društva. Nebitno koja je branša ili oblast, rad je neophodan kako za lični razvoj pojedinca/ke i njegove/njene uže porodice, tako i za samu društvenu zajednicu. Bez rada nema plodova i zadovoljstva kod ljudi, napretka, nema budućnosti...
Kako su rad i zaposlenje bitni za osobe bez invaliditeta, jednako tako, ako ne i više neophodni su osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Upravo iz razloga što je današnji svijet dizajniran po mjerama većine, osobama sa invaliditetom trebaju dodatni napori, ulaganja i novčana sredstva da se prilagode manje ili više pristupačnim društvenim zajednicama i sredinama i da u njima pronađu svoje mjesto.
Osobe sa invaliditetom u današnjoj Crnoj Gori su veoma malo samostalne u mnogim životnim aktivnostima, te je naročito za OSI ekonomska sloboda i zaposlenje, nešto poput podstreka i vjetra u leđima, koje dovode do njihove potpune slobode u donošenju odluka i izboru načina života, a samim tim i do povećanja nivoa samopouzdanja i ličnog zadovoljstva. Veći broj zaposlenih OSI, čini zajednicu tolerantnijom i otvorenijom za sve svoje građane i građanke, bez obzira na različitosti i pojedina lična svojstva.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zzzcg.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala