Blog

8 PREPORUKA ZA JEDNOSTAVNIJE TRAŽENJE POSLA

Donosimo vam ovih 8 preporuka koje nikada ne smijete da zaboravite kada tražite posao,jer se povećavaju vaše šanse da ga i nađete. Takođe, osvrnućemo se i na benefite, koje u ovoj oblasti pruža portal Zaposliosi.me, posrednik između poslodavaca i nezaposlenih osoba sa invaliditetom.

• Traženje posla se umnogome promijenilo na bolje, ali ne zaboravite da nije sve pozitivno. Tačno je da je sada dostupno mnogo više resursa, ali takođe je dostupno i više ljudi, što znači da je konkurencija jača. Sada svako ima pristup oglasu za radno mjesto koji se prije objavljivao samo u vašim lokalnim novinama. Morate iskoristiti sve resurse kako biste prevazišli nedostatke.

• Početna tačka, i ono što nikada ne smijete da zaboravite, jeste da se morate brinuti o svom ličnom brendu. Zapamtite da sve što radite i kažete na društvenim mrežama, ostavlja trag koji vam može naškoditi kod traženja posla. Pazite šta pišete i šta drugi ljudi pišu o vama!

• Sadržaj je glavni. Za prikazivanje vašeg znanja u profesionalnom sektoru u kojem tražite posao, ništa nije bolje od bloga. On vam takođe omogućava da pokažete svoju sposobnost za pismenu komunikaciju i sintezu.

Rubrika blog zauzima značajno mjesto na portalu Zaposliosi.me. Važnost pomenute rubrike ogleda se u primjerima dobre prakse kako zaposlenih osoba sa invaliditetom, tako i poslodavaca koji zapošljavaju OSI. Pozitivna i negativna iskustva prilikom traženja posla, pripravničkog staža, različitih radnih angažmana, odnos poslodavaca i zaposlenih prema OSI, samo su neke od tema koje znatno mogu uticati na podizanje svijesti poslodavaca o važnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, i umnogome uticati na same OSI da sigurnije i aktivnije traže posao.

• Ako tražite posao, morate biti na društvenim mrežama, jer inače ne postojite i kompanije ne mogu saznati za vas. U svakom slučaju morate da imate digitalnu radnu biografiju postavljenu na LinkedIn. Morate tražiti posao na Twitter-u pomoću heštegova te preko Facebook-a naučiti više o kompanijama u kojima biste voljeli da radite. Takođe, ako nijeste na društvenim mrežama, propuštate dio postojećih ponuda za poslove. Radna biografija kao prikaz nečijih vještina, sposobnosti i kompetencija, svakako mora biti dostupna na internetu. Time smo se vodili i prilikom kreiranja portala Zaposliosi.me. U rubrici kandidati se nalaze radne biografije nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Posve inovativan segment u pomenutoj rubrici su video prezentacije u trajanju od 35 do 60 sekundi. U video prezentaciji, koja služi kao dodatni vid samopredstavljanja, OSI pored ličnih informacija, prezentuju i svoje hobije, interesovanja i planove koji se odnose na zapošljavanje. Pored navedenog, video prezentacije utiču na stvaranje što boljeg prvog utiska kod poslodavaca.

• Ako je vaše zanimanje povezano sa audio-vizuelnim područjem (grafički dizajn, moda, umjetnost, kuvanje, kino, gluma itd.) trebali biste koristiti Instagram i YouTube za pokazivanje vaših sposobnosti i na taj način prikazujete svoj rad.

• Ne zaboravite da se prema nekim studijama 80% poslova ne objavljuje na internetu, nego se popunjava putem usmene preporuke. Morate raditi na svom umrežavanju.

• Zahvaljujući internetu, možete saznati sve o kompaniji u kojoj biste željeli da radite. Iskoristite ovu mogućnost da istražite kompaniju prije nego što pošaljete personalizovanu radnu biografiju ili prije samog intervjua za posao.

• Sada s pametnim telefonima možete koristiti aplikacije za traženje posla u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta. U potpunosti iskoristite ove aplikacije. Kao što je slučaj i sa društvenim mrežama, ako ih ne koristite, propuštate veliki dio postojećih ponuda za radna mjesta.

Vodeći se činjenicom da se sve više poslova obavlja posredstvom mobilnih aplikacija, iste su kreirane i za portal Zaposliosi.me kroz javni konkurs Telenor fondacije ”Uključi se digitalno”. Mobilne aplikacije, koje su dostupne i za korisnike IOS i Android platforme prikazuju sadržaj identično desktop prikazu portala.

Dodatni bonus: Trenutno se na internetu nude hiljade besplatnih i prestižnih kurseva kao što su MOOC-i (masivni otvoreni online kursevi) za poboljšanje vaših tehničkih vještina. Koristite ih. Ništa od navedenog ne pomaže ako ne znate da radite svoj posao ili ako ne pratite najnovija događanja u vašem profesionalnom polju.

smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

razgovor za posao.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala