Blog

Kompetencija i vještine, ključni elementi za profesionalnu karijeru

Ovoga puta ćemo se baviti elementima ključnim za kvalitetnu profesionalnu karijeru. Osvrnućemo se na definiciju kompetencije i njenu klasifikaciju kao i na vještine.
To je sposobnost primjene onoga što znamo/možemo da uradimo u specifičnim situacijama i kontekstu. To nije povezano sa količinom stvari koje znamo.

Kompetencija se sastoji od ličnih kvaliteta i stavova, znanja (ono što znamo) i vještina (ono što možemo da radimo).
Kompetencija se može odnositi na određenu profesiju (tehnička kompetencija) ili se može primijeniti na profesionalne i neprofesionalne situacije (meke vještine - soft skills).
Meke vještine su vještine koje se generalno stiču u životu kroz različita iskustva.

Meke vještine mogu se klasifikovati na sljedeće:
1. Interpersonalne kompetencije - kompetencija za upravljanje odnosima sa drugima; sposobnost jasne komunikacije; sposobnost ubjeđivanja, promovisanja i brendiranja sebe (npr biti uvjerljiv tokom razgovora za posao!)
2. Lične kompetencije - ovo se odnosi na samosvijest, kontrolu emocija i orijentisanost na postizanje ciljeva.
3. Kognitivne kompetencije - sposobnost za analizu i sintezu zaključaka, korišćenje vještina za rješavanje problema, pronalaženje prostih rješenja za kompleksne probleme.
4. Organizacione kompetencije - odnosi se na planiranje, upravljanje vremenom (određivanje prioriteta i poštovanje rokova); praćenje (aktivnosti kontrole).

Kako prepoznati i ocijeniti naše stručnosti?

Prvi tip ocjene je samoocjena.
Putem samoocjenjivanja možemo ocijeniti sami sebe na bazi rezultata koje smo ostvarili i situacija sa kojima smo se suočili.
Kod samoocjenjivanja ključno je odrediti kriterijume (na primjer, koji je bio moj nivo vještine prije 5 godina? Koji je moj nivo sada?).

Predlažemo vam da zabilježite ovaj postupak tako što ćete ga zapisati. To vam omogućava da se u budućnosti dodatno osvrnete na svoj lični i profesionalni razvoj.
Druga vrsta samoocjenjivanja može vam pomoći da razmislite o svojim snagama i slabostima, u pogledu znanja, vještina i stavova.
Razmišljanje o njima će vam pomoći da utvrdite šta morate poboljšati kako biste ostvarili svoj profesionalni cilj ili željeno radno mjesto (na primjer kroz obuku/edukaciju).
Evo nekih vodećih pitanja koja vam mogu pomoći u ovom postupku: ovu vrstu pitanja često postavljaju regruteri/poslodavci tokom intervjua za radno mjesto. Znači, vrlo je korisno razmisliti o vašim snagama i slabostima, kako biste na pravi način mogli da odgovorite na pitanja regrutera…
Tako nećete izgledati iznenađeno!


Prednosti
1. Koje znanje imate (koje odgovara poslu koji tražim)?
(šta znam):

2. Koje su moje najvažnije vještine (koje odgovaraju poslu koji tražim)?
(šta mogu raditi na osnovu iskustva kojeg posjedujem):

3. Koje su moje meke vještine (lični kvaliteti) koje mogu donijeti dodanu vrijednost poslu koji tražim?

Slabosti
1. Koje su vaše slabosti u pogledu znanja i vještina s obzirom na posao koji želite?

Koja rješenja možete iznaći kako biste minimizovali te mane? (na primjer pohađanje kurseva za obuku itd.):

2. Koje su vaše slabosti u pogledu vaših ličnih kvaliteta / stavova?
____


3. Pokušajte preformulisati svoje slabosti na pozitivan način. Na primjer: Nisam vješt u korišćenju računara i ne mogu da kucam tekst pomoću programa za obradu teksta, ali idem na časove korišćenja računara kako bih unaprijedio svoje vještine rada na računaru.

Putem samoocjenjivanja takođe možete ocijeniti svoje meke vještine.
Ovdje je data kratka vježba koju možete pokušati obaviti kako biste ocijenili neke od svojih mekih vještina:
Imate nekoliko mekih vještina kao što su pouzdanost, autonomija, organizacione vještine, vještine rada s ljudima.
Svaka meka vještina predstavlja različite stavke.
Ocjenite svoj nivo svake stavke meke vještine ocjenom od 0 do 10.
Na ovaj način možete obaviti samoocjenu svojih vještina i vidjeti u kojem području treba da se popravite.
Ovu vježbu možete ponoviti u budućnosti, kako biste vidjeli je li se nešto promijenilo.

Vještine pouzdanosti:

1. Koje je moje mišljenje o tome koliko mogu vjerovati drugim ljudima? ___
2. Koje je moje mišljenje o mojoj sposobnosti upravljanja aktivnostima (na različitim nivoima)? ___
3. Koje je moje mišljenje o tome koliko se mogu osloniti na svoje radne vještine? ___
4. Koje je moje mišljenje o tome koliko se mogu osloniti na svoje znanje? ___
5. Koje je moje mišljenje o mojoj sposobnosti da pružim efikasne i inovativne odgovore? ___
6. Koje je moje mišljenje o mojoj sposobnosti da pokažem odgovorno i posvećeno ponašanje? ___

Vještina autonomije:
Koje je moje mišljenje o mojoj sposobnosti:

1. Za donošenje odluka, preuzimanje potencijalnih odgovornosti? ___
2. Za učenje iz iskustva? ___
3. Da ostanem u kontaktu sa drugim ljudima i održim pozitivne odnose? ___
5. Da se potrudim na polju ličnog razvoja? ___

Vještine organizacije:
Koje je moje mišljenje o mojoj sposobnosti:

1. Da autonomno organizujem svoje radne aktivnosti, i kratkoročno i dugoročno?
2. Da sagledam različita gledišta sa kojih se problem može analizirati? ___
3. Da definišem efikasne metode i strategije za rješavanje problema? ___

Interpersonalne vještine (komunikacija, empatija, timski rad, asertivnost):

Koliko smatram da mogu:

1. Razumjeti poruke i zahtjeve drugih ljudi / poslodavca / kolega / klijenata na ispravan način?
2. Biti otvoren za dijalog?
3. Slušati druge ljude/kolege?
4. Efikasno izražavati svoje osjećaje?
5. Izraziti svoje ideje i gledišta na efikasan način?
6. Razumjeti tuđe gledište?
7. Pažljivo slušati druge ljude?
8. Prepoznati vještine i kompetencije ljudi koje susrećem?
9. Razumjeti motivacije drugih ljudi/svoje kolege/mog poslodavca?
10. Razumjeti formalna pravila u mom radnom timu / u grupi?
11. Razumjeti nepisana pravila u mom radnom timu / u grupi?
12. Poštovati pravila u radnom timu / u grupi?
13. Pomoći radnom timu da poštuje moju ulogu? ___
14. Cijeniti vlastiti potencijal? ___
15. Biti dostupan za saradnju? ___
16. Da uzmem u obzir tuđa stajališta? __

Stoga, ako imate solidnu samosvjest i svjesnost o svojim kompetencijama, čak i negativne povratne informacije mogu da vam pomognu u vašem razvoju i napredovanju! Ako smo samosvjesni, možemo bolje raditi na našim snagama, iskoristiti području u kojima se trebamo poboljšati i učiti iz iskustva.
Međutim, regruteri, poslodavci, kolege, klijenti, vanjski stručnjak itd. mogu obaviti drugačiju vrstu ocjenjivanja.
Na radionicama koje pohađaju nezaposlene osobe sa invaliditetom, administratori portala zaposliosi.me se bave i temama empatije, kao vještine prilagođavanja kako u radnom okruženju, tako i u društvu uopšte. Kandidati kroz različite simulacije na radionicama se mogu lakše upoznati kako se manifestuje pomenuta vještina.

Dio materijala za ovaj blog je preuzet iz Priručnika za tražioce zaposlenja, koji je izradio Evropski savez slijepih
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

kopetencije slika.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala