Blog

Govor tijela i prezentacijske vještine – finese za bolje samopredstavljanje

Prezentacijske vještine i govor tijela su finese koje u mnogome mogu uticati na stvaranje boljeg utiska kod potencijalnog poslodavca. Zato vam donosimo par savjeta koji vam mogu pomoći u pomenutim situacijama. Na radionicama koje administratori portala Zaposliosi.me koje realizuju u cilju što bolje pripreme nezaposlenih OSI za tržište rada, fokus se stavlja i na govor tijela i što bolje savladavanje prezentacijskih vještina. Ovaj se tekst posebno odnosi na osobe oštećenog vida koje dođu na razgovor za posao.

Napisali ste dobru radnu biografiju i odličnu molbu za posao i pozvani ste na intervju za posao. Šta ćete da kažete? Kako ćete da se ponašate? Na koji način i kada ćete da govorite o svom oštećenju vida? Ovo su pitanja na koja ćemo pokušati da damo odgovore u ovom poglavlju o govoru tijela i vještinama prezentacije. Način na koji govorite i na koji se ponašate uveliko utiče na vaše šanse da dobijete posao. Ali ove vještine nisu jedino šta je važno na razgovoru za posao. Tokom većine vašeg profesionalnog života, od vas će se tražiti da predstavite sebe ili svoj rad. A način na koji to radite može imati veliki uticaj na vaš uspjeh.

Prezentacijske vještine
Držanje prezentacije, prezentovanje vašeg rada ili držanje govora često je važan dio svakog posla ili karijere. Vještine koje su potrebne za držanje dobre prezentacije takođe su vrlo korisne u drugim djelovima (profesionalnog) života, na primjer na razgovoru za posao kada se morate predstaviti. Stoga uzmite u obzir sledeće tačke kada držite prezentaciju:

• Raspored/strukturu prezentacije: unaprijed razmislite šta želite kazati i kojim redosledom. Struktura i raspored vaše prezentacije izuzetno su važni. Ako imate jasnu strukturu, biće vam lakše da zapamtite prezentaciju. I publici je takođe lakše razumjeti prezentaciju ako ste organizovali informacije na logičan način.
• Govorite jasno, glasno i ne prebrzo.
• Ne govorite „uhmmm“ prečesto; bolje je napraviti pauzu i razmisliti o onome šta želite da kažete. Šutnja od nekoliko sekundi zvuči mnogo bolje od „uhmm“.
• Probajte unaprijed vježbati držanje prezentacije, većini ljudi se samopouzdanje povećava nakon što su vježbali držanje prezentacije nekoliko puta. Držanje prezentacije je u neku ruku kao glumljenje u predstavi: ne bi vam palo na pamet da glumite u predstavi bez proba!
• Imajte otvoren i energičan govor tijela, budite svjesni manira koji odvlače pažnju. Možete vježbati držanje prezentacije pred ljudima koji vas dobro poznaju te ih pitati jesu li primijetili manire ili govor tijela koji odvlače pažnju.
• Strastvenost oko teme o kojoj govorite može vam pomoći.
• Nađite pravu ravnotežu stresa: biti pod određenim stresom prije i tokom prezentacije je normalno i u redu. Ako ste pod prevelikim stresom ili ako se previše plašite, pokušajte se usrediti na disanje. Najbolje vrijeme za to je odmah prije vaše prezentacije. Udahnite duboko nekoliko puta prije nego počnete govoriti.
• Unaprijed odlučite želite li ili ne odgovarati na pitanja tokom ili nakon prezentacije. Upadi ili teška pitanja tokom vaše prezentacije mogu poremetiti tok vaše prezentacije i uticati na vaše samopouzdanje.
o Ne dozvolite ljudima koji postavljaju nepovezana pitanja da vas uvuku u raspravu koja nije važna za poentu koju pokušavate da prenesete.
• Ako koristite PowerPoint prezentaciju:
o Koristite kratke tačke umjesto dužih paragrafa teksta.
o Ne koristite previše strana.
o Razmislite o veličini teksta; pitajte nekog ko ima dobar vid da ocijeni veličinu teksta.
o Ako ste osoba oštećenog vida, neka vam neko pregleda prezentaciju prije nego je budete koristili kako biste osigurali da nema čudnih grešaka u sastavu prezentacije.
• Budite kratki i koncizni. Razmislite o najvažnijim tačkama koje želite prenijeti te se usredsredite na njih.
• Pazite na svoj izgled, vaša odjeća mora biti čista i reprezentativna.
• Zadržite kontrolu dok držite prezentaciju; ne dozvolite publici da vas omete.
• Ne čitajte tekst sa hartije ili računarskog ekrana, osim u slučaju kratkog citata. Ako ne možete da upamtite cijelu prezentaciju, možete ponijeti bilješke u kojima su kratko navedene najvažnije tačke ili ključne riječi koje će vam pomoći da zapamtite strukturu prezentacije.
• Upoznajte se sa sobom ili pozornicom prije nego što publika dođe. Tako ćete imati više samopouzdanja kada počnete s prezentacijom.
• Ako ste tjeskobni ili nervozni kada govorite pred ljudima, pripremite se tako da se usredsredite na disanje, a ne na svoje misli neposredno prije prezentacije.
• Nemojte početi da govorite čim dođete na pozornicu; sačekajte jedan trenutak i poslednji put duboko udahnite pre nego što počnete.
• Pobrinite se da znate napamet prvih nekoliko rečenica i izvežbajte ih barem jedanput.

Dodatne bitne tačke za osobe oštećenog vida:
• Vježbajte svoj dolazak na pozornicu te se pobrinite da znate raspored pozornice. Na taj se način nećete morati brinuti hoćete li se spotaknuti o nešto dok hodate prema mikrofonu.
• Uvijek gledajte prema svojoj publici, čak i ako ih ne vidite.

Govor tijela
Način na koji se krećete ima veliki uticaj na način na koji je vaša komunikacija doživljena. Veliki dio komunikacije između ljudi odvija se putem kontakta očima, izraza lica, gestova i drugih aspekata govora tijela. Ovi aspekti mogu biti veliki izazov za nekoga sa oštećenjem vida. Ako je neko potpuno oštećenog vida, onda ne može da vidi govor tijela drugih i takođe propušta dio lične komunikacije. U slučaju oštećenja vida, zavisi od lica do lica koliko govora tijela drugih mogu opaziti.
Poučavanje osoba sa oštećenjem vida vještinama govora tijela veoma je bitno, jer u određenim situacijama njihov govor tijela može imati nedostataka. To dovodi do toga da ih drugi smatraju manje sposobnima, manje prijatnima ili manje društvenima, iako u stvarnosti to nije istina. Ovo naročito može da bude problem za osobe koje imaju oštećenje vida od rođenja. Mi kao djeca učimo govor tijela gledajući odrasle i imitirajući njihovo ponašanje. Za nekoga ko je uvijek bio oštećenog vida, ovo je nemoguće. Zato je naročito važno da se ovakve ljude nauči da koriste svoj govor tijela.
Prvi važan dio dobre neverbalne komunikacije je održavanje kontakta očima. Gledajući u ljude, mi pokazujemo da smo ih primijetili ili da ih slušamo. Naravno, ovo je često vrlo teško ili nemoguće za nekoga sa oštećenjem vida. Srećom, oni mogu simulirati kontakt očima na vrlo ubjedljivom nivou. To mogu učiniti tako da okrenu i nagnu glavu u smjeru iz kojeg dolazi glas drugog lica. Ljudi koji nisu navikli na komunikaciju sa osobama oštećenog vida, veoma će to da cijene, jer im stvara iluziju da su stvarno ostvarili kontakt očima. Drugi bitan osnovni dio dobre neverbalne komunikacije je držanje tijela. Pognut položaj ukazuje na ljenost ili slabo samopouzdanje, dok uspravan položaj pokazuje samopouzdanje i sposobnost. Ovo vrijedi i za sjedeći i za stajaći položaj.
Treći važan dio govora tijela je oponašanje. Oponašanje je u osnovi rekreiranje govora tijela lica s kojim ste u kontaktu. Na primjer, kad dva lica razgovaraju, normalno je da oponašaju govor tijela drugog lica. Ako jedno lice stoji, drugo će skoro automatski ustati i obrnuto. Može biti veoma neugodno ako jedno lice sjedi, a jedno stoji dok međusobno razgovaraju.
Poslednji važan dio govora tijela koji je bitan tokom razgovora za radno mjesto je rukovanje. Kada se susrećete i pozdravljate s licima koja vode razgovor, sa njima se rukujete. Ako ste osoba potpuno ili djelimično oštećenog vida, to može da bude malo teže, jer ne možete vidjeti njihovu ruku. Najbolje što možete da uradite je preuzeti inicijativu i ispružiti svoju ruku prema njima kad se sretnete. Oni će automatski stisnuti vašu ruku. Za vrijeme rukovanja, važno je da zadržite određenu snagu stiska ruke. Ako vam je stisak previše slab, to može odavati utisak kao da imate nisko samopouzdanje.
S druge strane, ako prejako stisnete, rizikujete da ispadne previše jaki i dominantni. Važno je naći pravu ravnotežu snage. Ovdje takođe možete koristiti tehniku oponašanja: Ako neko snažno stisne vašu ruku, i vi snažno stisnite njihovu i obrnuto.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

komunikacijske i prezentacijske vjestine.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala