Blog

Istraživanje u cilju sagledavanja položaja OSI na tržištu rada i zakonskih odredbi u Crnoj Gori - Privredni sektor

Istraživanje o položaju OSI na tržištu rada i zakonskih odredbi u Crnoj Gori, realizovano je u okviru projekta „Manje diskriminacije, veće šanse za zaposlenje OSI“, koji je podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava NVO za 2018. godinu, Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Cilj istraživanja je da se mapiraju glavni problemi sa kojima se kao društvo susrećemo i da omogućimo lakši put ka zaposlenju OSI.

Upitnik je izrađen na osnovu prethodnih iskustava i sprovedenih istraživanja na polju zapošljavanja OSI u Crnoj Gori.

Pitanja su i otvorenog i zatvorenog tipa, sa ciljem da se dobiju što relevantniji odgovori, koji će pomoći u kreiranju politike zapošljavanja OSI.

Istraživanje je trajalo tri mjeseca, u periodu od 15. aprila do 15. jula. Ankete su distribuirane i javnom i privrednom i NVO sektoru, sa akcentom na privredni sektor, do kojeg je najteže doći i razgovarati o politici i zapošljavanja OSI.

Ukupno anketa: 194, od čega javni sektor 70, privredni sektor 73, NVO sektor 51. . U ovom blogu predstavljamo rezultate istraživanja u privrednom sektoru.

PRIVREDNI SEKTOR

73 predstavnika privrednog sektora su dali odgovore na pitanja iz ankete. Od toga 29 osoba sa rukovodeće pozicije, a 44 osobe sa izvršne pozicije. 36 predstavnika privrednog sektora ima manje od 20 zaposlenih, dok je 25 predstavnika sa od 20 do 50 zaposlenih i 13 predstavnika sa preko 50 zaposlenih. Samo 11 predstavnika privrednog sektora ima zaposlene osobe sa invaliditetom, dok 62 nema zaposlene osobe sa invaliditetom.

Kad govorimo o broju zaposlenih OSI, on se kreće od 1-5 OSI kod 9 predstavnika privrednog sektora i to u po 4 slučaja sa 1 i 2 zaposlene OSi i jednim slučajem sa 5 zaposlenih OSI, dok preko 5 OSI je zaposleno kod dva predstavnika i to 9 OSI, odnosno 16 OSI.

Na pitanje da li biste zaposlili osobe sa invaliditetom, 62 je odgovorilo pozitivno, a negativno 11 ispitanika. Kada je riječ o radnim mjestima, preovladava odgovor u skladu sa kvalifikacijama u 18 slučajeva, administracija u 10 slučajeva, odgovor „neki lakši posao“ njih 6, u zavisnosti od invaliditeta shodno mogućnostima 4, računovođa njih 4, recepcija 3, arhiva 2, dok su po jednom naveli i poslove trgovca, kasirke, ekonomiste, pravnika, inženjera, pomoćnika, a na svakom mjestu OSI bi zaposlilo njih 3.

Sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI nije upoznato njih 23. Kada je riječ o poznavanju odredbi ovog Zakona, 40 je upoznato sa subvencijom zarade zaposlene OSI, 37 sa angažovanjem asistenta u radu, opremanje radnog mjesta poznato je za njih 39, dok za kreditne mogućnosti zna njih 36. Iako je kod 11 predstavnika privrednog sektora zaposlena OSI, njih 6 koristi pravo na subvenciju zarade zaposlene OSI, a 3 koristi benefite, angažovanje asistenta u radu za zaposlenu OSI i 2 za opremanje radnog mjesta. Njih 2 odgovorilo je da su koristili benefit kreditne mogućnosti.

Na pitanje, da li ste upoznati sa zakonskom odredbom o plaćanju posebnog doprinosa u slučaju neispunjavanja kvotnog sistema prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, 29 je odgovorilo sa da, a 44 sa ne. Na pitanje da li plaćaju posebne doprinose njih 30 nije željelo da odgovori, a sagledavajući broj zaposlenih OSI i obavezu plaćanja posebnog doprinosa, njih 12prema saznanjima ispitanika ne uplaćuje posebne doprinose.

Da li ste upoznati gdje se usmjerava novac uplaćen kroz posebne doprinose u slučaju neispunjavanja kvotnog sistema prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osi? Dvanaest odgovora je pozitivno, od čega samo 2 odgovora su bila potpuna da se radi o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, jedan odgovor se odnosio na „pogrešne ruke“, a jedan na Poresku upravu. Čak 61 ispitanik je odgovorio sa ne; da ne zna gdje se i za šta usmjerava taj novac, a samim tim i na koji način se troši.
50 ispitanika smatra da OSI mogu izvršavati svoje radne zadatke dobro, kao i osobe bez invaliditeta, njih 7 da mogu, ali uz pomoć asistenta u radu, 13 je dalo odgovor djelimično, a 3 da OSI ne mogu izvršavati svoje radne zadatke dobro.

Ukoliko bi Vaš kolega bio osoba sa invaliditetom da li bi to po Vašem mišljenju uticalo na kvalitet i efikasnost poslovanja? Za njih 48 to ne bi uticalo uopšte, djelimično za njih 24, a u potpunosti za jedno.

OSI su u neravnopravnom položaju u odnosu na druge građane preovladava kao odgovor kodčak 43 ispitanika, na pitanje kakav je položaj OSI u oblasti zapošljavanja u Crnoj Gori. Da su OSI osnažene i spremne za proces rada, ali poslodavci sumnjaju u njihove sposobnosti misli njih 29.Da su poslodavci spremni da zaposle OSI, ali ne postoji baza podataka o OSI i njihovim profesionalnim kvalifikacijama njih 19. Njih 7 smatra da su OSI ravnopravne sa ostalim građanima na polju zapošljavanja, dok 6 smatra da su OSI nesigurne i nespremne da odgovore na buduće radne zadatke. U ovom pitanju ostavljena je i mogućnost da se doda viđenje položaja OSI u oblasti zapošljavanje u Crnoj Gori, dobili smo sljedeće odgovore:
• Pojedine OSI očekuju povlašćen tretman u odnosu na druge zaposlene
• Naknada, invalidnina utiče da OSI imaju neku sgurnost koju ne žele da izgube zaposlenjem i samim tim se ne upuštaju u nešto novo.
• Nemamo mišljenje

Savez slijepih Crne Gore
Ul. Njegoševa br .6, Podgorica
Tel: 020 665 368
Email: savezslijepihcg@gmail.com
www.ss-cg.org

Portal zaposliosi.me
Ul. Njegoševa br.6, Podgorica
Tel: 020 665 368
Email:zaposliosi@gmail.com
www.zaposliosi.me

Projekat „Manje diskriminacije, veće šanse za zaposlenje OSI“ podržan je od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava , kroz Javni konkurs za NVO u 2018 godini.
Sprovođenje istraživanja, i izrada ovog izvještaja isključiva je odgovornost Saveza slijepih Crne Gore i ni na koji način ne odražava stav donatora.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

images.png

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala