Blog

Istraživanje u cilju sagledavanja položaja OSI na tržištu rada i zakonskih odredbi u Crnoj Gori - Zaključak

Istraživanje o položaju OSI na tržištu rada i zakonskih odredbi u Crnoj Gori, realizovano je u okviru projekta „Manje diskriminacije, veće šanse za zaposlenje OSI“, koji je podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava NVO za 2018. godinu, Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Cilj istraživanja je da se mapiraju glavni problemi sa kojima se kao društvo susrećemo i da omogućimo lakši put ka zaposlenju OSI.

Upitnik je izrađen na osnovu prethodnih iskustava i sprovedenih istraživanja na polju zapošljavanja OSI u Crnoj Gori.

Pitanja su i otvorenog i zatvorenog tipa, sa ciljem da se dobiju što relevantniji odgovori, koji će pomoći u kreiranju politike zapošljavanja OSI.

Istraživanje je trajalo tri mjeseca, u periodu od 15. aprila do 15. jula. Ankete su distribuirane i javnom i privrednom i NVO sektoru, sa akcentom na privredni sektor, do kojeg je najteže doći i razgovarati o politici i zapošljavanja OSI.

Ukupno anketa: 194, od čega javni sektor 70, privredni sektor 73, NVO sektor 51. U nastavku prenosimo kratak zaključak istraživanja sa preporukama.

ZAKLJUČAK

Crna Gora ima najpovoljniji Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom što se može shvatiti na dva načina, u zavisnosti od toga sa koje ga pozicije tumačite. On, svakako, predstavlja pomak i otvara nove mogućnosti za zaposlenje, ali je i izraz izuzetno nezadovoljavajuće situacije na ovom polju koja se mora rješavati zakonom, jer razvijena svijest o nužnosti zaposljenja osoba sa invaliditetom još uvijek ne postoji.
Sprovedeno anketiranje izoštrilo nam je trenutnu situaciju, stepen zastupljenosti i informisanosti u javnom, privrednom i nevladinom sektoru u Crnoj Gori. Većina naših ispitanika među svojim zaposlenima, odnosno kolegama nema osobu sa invaliditetom, iako su gotovo u cjelini odgovorili da bi je zaposlili, ukoliko bi sami o tome odlučivali. Međutim, iako smatraju da angažovanje osobe sa invaliditetom ne bi negativno uticalo na kvalitet poslovanja često ne znaju na kojoj poziciji bi ih zaposlili, što nas navodi na zaključak da je većina takvih odgovora ipak bila društveno poželjnog karaktera. Takođe, iako značajan procenat zna da postoji Zakon usmjeren prvenstveno na zapošljavanje osoba sa invaliditetom, vrste benefita koje on nudi uglavnom stvaraju nejasnoće i značajno se ne razlikuju sudeći po odgovorima dobijenim tokom tromjesečnog anketiranja, pa je to možda i najvažniji razlog njihovog ne korišćenja.
Dakle, znatan procenat ispitanika ne zna da li njihova firma uplaćuje poseban doprinos zbog nezapošljavanja osobe sa invaliditetom i lično nisu upoznati sa sadržajem Zakona. U skladu sa tim, ne iznanađuje ni što ispitanici uglavnom ne znaju gdje je usmjeren novac od uplaćivanja tih doprinosa. Što govori o ne transparentnom korišćenju sredstava iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, gdje u prethodnih deset godina, od kako postoji Fond, utrošeno je oko 60 miliona eura nenamjenski i o hitnosti izdvajanja Fonda kao posebnog pravnog lica. Na ovaj način bi se omogućili mehanizmi za veću kontrolu sprovođenja Zakona u dijelu obaveza plaćanja posebnih doprinosa od strane poslodavaca.
Kao jedan od najvažnijih problema prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom ističe se nepostojanje baze podataka sa istaknutim kvalifikacijama, stručnom spremom i sposobnostima osoba sa invaliditetom, ali je značajno mišljenje ispitanika da su OSI spremne za proces rada, ali da su poslodavci ti koji još uvijek sumnjaju u njihove kvalitete.
Kada se sumira ovakva analiza jasno je da društvo još uvijek nema dovoljno razvijenu svijest o potencijalima i mogućnostima osoba sa invaliditetom, ali i da je Zakonska regulativa iz ove oblasti nepoznata u zadovoljavajućoj mjeri. Međutim, da je društvo dovoljno razvijeno i osviješćeno, potreba za pravnim regulisanjem ne bi ni postojala, tako da su pravo i praksa u neraskidivoj korelaciji.
Ono što bi svakako bilo najznačajnije za same osobe sa invaliditetom, ali i za društvo u cjelini jeste ravnopravno prihvatanje svih jedinki koje ga čine i jednakost šansi. Oblast zapošljavanja dobar je pokretač promjena i instrument za razbijanje predrasuda, stereotipa i stigme u društvu.
Zaposlenje je od velike važnosti za svakog pojedinca, a neuporedivo više je značajan za osobe sa invaliditetom kao prekretnica u životu i put do samoostvarenja, osamostaljenja i ohrabrenja, s toga bi svi naši napori trebalo da budu usmjereni upravo na zapošljavanje, integraciju i uključivanje osoba sa invaliditetom u proces rada.

PREPORUKE:

1) Edukovati što veći broj građana o povoljnostima i važnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

2) Dodatno unaprijediti pravni okvir, ali i institucionalni. Posebno je važno omogućiti što veću samostalnost u radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

3) Voditi što preciznije statistike o broju nezaposlenih osoba sa invaliditetom, kao i o njihovim mogućnostima na tržištu rada.

4) Promovisati zapošljavanje osoba sa invaliditetom, organizovanjem kampanja i drugih oblika promocije koje će se zasnivati i na primjerima iz prakse.

5) Omogućiti bolju edukaciju samih osoba sa invaliditetom o načinima zapošljavanja i njihovim pravima u toj oblasti.

6) Upoznati što veći broj poslodavaca sa pravnim okvirom i primjerima dobre prakse zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

7) Podsticanje poslodavaca da pruže šansu osobama sa invaliditetom, kako bi pokazale svoje znanje i vještine.

8) Podsticanje poslodavaca na mapiranje radnih mjesta u skladu sa Sistematizacijom radnih mjesta, na koja osobe sa invaliditetom mogu raditi i na raspisivanje oglasa za OSI za slobodna radna mjesta.

9) Ohrabrivanje biznis sektora, NVO sektora, posebno mladih preduzetnika, da pruže šansu OSI.

10) Omogućiti transparentnost korišćenja sredstava iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju.

11) Pospješiti saradnju između ključnih institucija i organizacija na polju zapošljavanja, u cilju lakšeg puta ka zaposlenju OSI.

12) Poboljšanje položaja OSI, kroz suzbijanje prepreka i barijera sa kojima se OSI susreću u svakodnevnom životu.Savez slijepih Crne Gore
Ul. Njegoševa br .6, Podgorica
Tel: 020 665 368
Email: savezslijepihcg@gmail.com
www.ss-cg.org


Portal zaposliosi.me
Ul. Njegoševa br.6, Podgorica
Tel: 020 665 368
Email:zaposliosi@gmail.com
www.zaposliosi.me


Projekat „Manje diskriminacije, veće šanse za zaposlenje OSI“ podržan je od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava , kroz Javni konkurs za NVO u 2018 godini.
Sprovođenje istraživanja, i izrada ovog izvještaja isključiva je odgovornost Saveza slijepih Crne Gore i ni na koji način ne odražava stav donatora.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

images.png

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala