Blog

STAR Metoda, moćni alat za valorizaciju vaših snaga

U ovom blogu upoznaćemo vas sa STAR metodom, moćnim alatom za valorizaciju vaših snaga tokom intervjua za posao. U većini evropskih država agenti za posredovanje pri zapošljavanju koriste ovu metodu. Stoga vam prenosimo glavne karakteristike STAR metode, kako da je koristite, i koji su benefiti korišćenja iste.

Ovu tehniku prvo trebate koristiti kako biste se osvrnuli na svoje snage, kad ste identifikovali snagu, treba da razmislite o iskustvu koje može da posluži kao ilustracija te konkretne snage.

Kako koristiti ovaj alat
Počnimo od značenja STAR-a!
S – situacija, pozadine postavlja scenu
T – zadatak ili cilj (eng. task ili target), konkretne informacije o onome što je potrebno, kada, gdje, ko
A – akcija, šta ste preduzeli, koje ste vještine koristili, ponašanje, karakteristike
R – rezultat – ishod, šta se dogodilo?
STAR metoda omogućiće vam da odgovorite na pitanja vezana za posao (nije ograničeno na intervjue za posao) na suptilan, ubjedljiv i snažan način.
Ljudi vole slušati priče, činjenice se lakše upamte ako su zamotane u priču. Slušaoci će upamtiti više vaših odgovora, i poruka iz njih, a vaša poruka će biti prenesena na prijateljski, prijatan način.
Što se tiče intervjua za posao, vaš procenat uspješnosti će da ode u nebo.

Kako izraditi priču za STAR metodu

STAR priča treba da traje oko 2 minuta, treba biti ispričana energično i sa entuzijazmom o stvarnom iskustvu koje ste imali (ne mora biti radno iskustvo, sve dok se njom opisuje relevantna vještina ili ponašanje).
Primjer:
Pitanje: jeste li ikad prije vodili tim?
Ovo je još jedan razlog zašto je STAR metoda toliko moćna. Gornje pitanje je grozno, zatvoreno pitanje.
Mogli biste da odgovorite „da“ ili „da, u tri zasebne prilike“ te brzo preći na iduće pitanje.
Ali liderstvo je važna vještina i ne smijete da propustite priliku da se pokažete u najboljem svjetlu.
Mnogo ljudi bi se u ovoj situaciji odlučilo za jednostavan odgovor, a za vas je ovo šansa da impresionirate, odnosno da u biti uradite posao osobe koja vodi intervjue umjesto njih.
Idemo izgraditi odgovor prema STAR metodi.
(Situacija) „Da; relevantni primjer je iz vremena kad sam radio za svoju posljednju kompaniju, gdje sam u početku bio softver developer, kao dio tima od 6 osoba, na razvoju novog finansijskog modula za naš temeljni računovodstveni proizvod.“
(Zadatak) „Projekat je bio ključan, jer su datumi izlaska proizvoda već bili zadani, uz velika prodajna i marketinška ulaganja koja su zavisila od toga da proizvod bude spreman. Međutim, projekat je već kasnio, kad se nažalost naš voditelj projekta razbolio i morao da napusti projekat“.
(Radnja) „Bio sam kapiten sportskog tima u školi, gdje sam volio izazove i odgovornost liderstva. Zato sam se dobrovoljno javio da uzmem njegovo mjesto, te sam pomoću svojih vještina tehničke analize, uočio nekoliko manjih grešaka u početnom kodiranju, koje su onda dalje vodile do sporadičnih grešaka, što nas je usporavalo. Zatim sam dogovorio sa našim direktorom proizvoda mali bonus stimulans za tim i budžet za dvije večeri uz picu, tako da bismo mogli da odradimo par noćnih smjena, ispravimo kodiranje te sustignemo ključne tačke projekta.“
(Rezultat) „To je dovelo do toga da je projekt premašio budžet za 1,5%, ali je softver isporučen na vrijeme i s tolerancijom na greške boljom od predviđene. Projekat je primljen kao veliki uspjeh, jer je dodatni trošak projekta bio minimalan u odnosu na troškove odgađanja izbacivanja i negativnog efekta na brending našeg proizvoda. Tim je bio presrećan zbog dodatnog bonusa te sam stoga i službeno unaprijeđen u vođu tima.“

Treba da vježbate svoje odgovore naglas, kako bi se osigurao kontinuitet i da odgovori nijesu duži od dva minuta.

U gornjem primjeru nije dat samo odgovor na postavljeno pitanje o vještinama, već prenosi i druge vještine i kvalitete za koje bi osoba koja vodi intervju bila zainteresovana.
Odgovaranjem na teška pitanja na intervjuu ćete se odlično predstaviti, ali odgovaranjem na loše sročena pitanja se možete istaknuti.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala