Blog

UTICAJ EPIDEMIJE COVID 19 NA RAD OSOBA SA INVALIDITETOM

Širenje novog korona virusa Covid 19 van Kine, države u kojoj se pojavio, izazvao je preduzimanje različitih mjera predostrožnosti širom svijeta, pa tako i u Crnoj Gori. Sredinom marta je Nacionalno koordinirajuće tijelo za zarazne bolesti Vlade Crne Gore propisalo prve mjere za zaštitu od širenja Covida 19, a među njima je bila i preporuka da poslodavci koji su u mogućnosti organizuju rad svojih zaposlenih od kuće. Nakon ove preporuke donešeno je još niz mjera (zabrana međugradskog i gradskog prevoza, zabrana taxi prevoza, zatvaranje ugostiteljskih objekata...), a koje utiču na oblast rada svih zaposlenih pa i zaposlenih osoba sa invaliditetom. Navedeno je dovelo do obustavljanja rada kod mnogih poslodavaca osoba sa invaliditetom, kao i do obavljanja njihovih radnih zadataka od kuće. Kako je postojeća situacija koju možemo okarakterisati kao vanredna, zadesila Crnu Goru dosta iznenada, tu su se pojavile mnoge nedoumice oko različitih prava zaposlenih u novonastalim okolnostima. Iako ovaj tekst ima za cilj da se bavi uticajem epidemije Covid 19 na zaposlene osobe sa invaliditetom, odmah moram da navedem da se po Zakonu o radu prava i obaveze zaposlenih sa invaliditetom ne razlikuju od prava i obaveza zaposlenih bez invaliditeta. Ovo znači da poslodavci ne mogu preduzimati mjere prema zaposlenima sa invaliditetom koje bi ih dovele u neravnopravniji položaj u odnosu na zaposlene bez invaliditeta. Međutim, od poslodavaca se očekuje da preduzimaju posebne mjere koje bi dovele da se zaposleni sa invaliditetom na što lakši način izbore sa prisutnom epidemijom. Poslodavci bi morali da omoguće svojim zaposlenim sa invaliditetom rad od kuće na način da im omoguće korišćenje opreme i drugih tehničkih sredstava koja su im neophodna za nesmetan rad. Takođe, oni bi morali da imaju veći nivo razumijevanja za zaposlene osobe sa invaliditetom koje moraju obavljati i neke poslove van kuće, a naročito zbog činjenice da značajan broj osoba sa invaliditetom nema sopstveno vozilo ili ne može voziti već su koristili javni ili taxi prevoz. Pitanje visine naknade zarade je jedno od najčešćih pitanja koje brine svakog zaposlenog u Crnoj Gori, a u smislu okolnosti izazvanih širenjem ovog korona virusa. Kada je u pitanju rad poslodavca koji je tako organizovan da zaposleni radi od kuće, onda zaposleni ima pravo na puni iznos naknade zarade. Zakon o radu propisuje i da svi zaposleni imaju pravo na zaradu i u slučaju odsustva sa rada. U Zakonu se predviđa nekoliko slučajeva odsustva sa rada, a ovdje ću posebno istaći odsustvo sa rada zbog prekida rada poslodavca bez krivice zaposlenog. Jedan od slučajeva prekida rada poslodavca bez krivice zaposlenog je i prekid zbog zabrane obavljanja djelatnosti od strane nadležnog organa (npr. zbog zaštite zdravlja, bezbjednosti i u drugim slučajevima zaštite opšteg interesa). U navedenom slučaju, zaposleni ima pravo na 60% od osnova za naknadu zarade, a osnov je prosječna plata tog zaposlenog u prethodnih šest mjeseci, s tim što tih 60% naknade ne može biti manji od minimalne zarade, a koja iznosi 222,00€ u Crnoj Gori. Međutim, Zakon u istom članu propisuje i to da ova naknada može da se Kolektivnim ugovorom ili Ugovorom o radu ugovori u većem procentu od pomenutih 60%, pa tako Opšti kolektivni ugovor koji se primjenjuje na sve zaposlene u Crnoj Gori propisuje da je poslodavac dužan da isplaćuje ne 60%, nego 70% plate u gore navedenom slučaju. Važno je istaći da poslodavac može zaposlenom isplaćivati 70% naknade zarade najduže četiri mjeseca, a ako prekid rada poslodavca traje duže od četiri mjeseca, dužan je da mu isplaćuje puni iznos naknade zarade za sve ostale mjesece dok traje prekid rada poslodavca. Iako su okolnosti izazvane epidemijom Covid 19 izazvale probleme u poslovanju i likvidnosti mnogih poslodavaca, očekujem da poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom neće pristupiti umanjenju naknade zarade ovim osobama, naročito zbog toga što Zavod za zapošljavanje uredno i bez ikakvih promjena priznaje i isplaćuje subvencije zarade koja je propisana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Na kraju želim da istaknem još jedno pitanje za koje se nadam da se sa njim neće suočiti zaposlene osobe sa invaliditetom. Naime, iako neki poslodavci najavljuju da će biti prinuđeni da raskinu radni odnos sa jednim brojem zaposlenih, očekujem da nijedan poslodavac neće raskinuti radni odnos sa osobom sa invaliditetom, te da će i oni poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom na određeno vrijeme produžiti radni odnos svojim zaposlenim sa invaliditetom. smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

nkt.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala