Blog

Zapošljavanje OSI u CG

U cilju poboljšanja uslova zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Savez slijepih Crne Gore je
kreirao portal zaposliosi.me- http://www.zaposliosi.me/index.php, na kojem se mogu naći
informacije u vezi sa zapošljavanjem osoba sa invaliditetom.
U cilju podsticanja zapošljavanja OSI, kreirana je i Analiza mogućnosti zapošljavanja, koja se
može naći na sledećem linku: http://www.zaposliosi.me/informacija.php?id=40 .
Prethodnih mjeseci i dana na adresu Saveza slijepih Crne Gore stiglo je više uputa oko procesa
ostvarivanja prava kroz Zakon o zapošljavanje OSI i profesionalnoj rehabilitaciji, predaji
dokumenata, neophodne dopkumentacije, pa je s tim u vezi izrađen dokument pred vama.
Ukratko, prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom,
poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih, dužan je da zaposli 1 osobu sa invaliditetom, a
poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih dužan je da zaposli 5% osoba sa invaliditetom u
odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ukoliko ne zapošljava osobe sa invaliditetom, dužan je da
plati poseban doprinos za nezapošljavanje OSI u visini od 20% prosječne bruto plate u
Crnoj Gori za prethodnu godinu.
Uz pažljivu analizu finansijskih efekata zapošljavanja osobe sa invaliditetom ili plaćanja
posebnog doprinosa, svaki poslodavac bi utvrdio da je isplativije zaposliti osobu sa
invaliditetom nego plaćati poseban doprinos. Osim toga, zapošljavanjem OSI poslodavac
dobija jednog radnika više, a često bude i u dobiti u finansijskom smislu.
Važno je naglasiti da u slučaju da poslodavac zaposli osobu sa teškim invaliditetom tj. osobu sa
80% i više invaliditeta, smatra se kao da je zaposlio 2 osobe sa invaliditetom, što dovodi do
umanjenja plaćanja obaveze za 2 OSI. Osim toga, poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom
ima pravo na subvenciju zarade u visini od 75% isplaćene bruto plate toj osobi, a koju mu Zavod
za zapošljavanje refundira.
Dakle, kad se osoba zaposli, uz neophodnu dokumentaciju, poslodavac podnosi zahtjev za
ostvarivanje prava na subvenciju zarade osobe sa invaliditetom.
Visina subvencije zarade iznosi:
-75% od isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti, za poslodavca koji zaposli lice sa
najmanje 50% invaliditeta
-za poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom manjim od 50%, subvencija iznosi:
- u prvoj godini 75%,
- u drugoj 60%,
- u trećoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene bruto zarade

Uz popunjen zahtjev za subvenciju zarade, koji možete naći na sledećem linku
http://www.zaposliosi.me/informacija.php?id=34 , dostavlja se sljedeća dokumentacija:
- dokaz o registraciji kod nadležnog suda i dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti;
(dokaz koji obezbjeđuje poslodavac)
- dokaz o ostvarenom statusu lica sa invaliditetom, u smislu člana 6 Zakona; (dokaz koji
obezbjeđuje osoba sa invaliditetom)
- ugovor o radu zaključen sa licem sa invaliditetom;( dokaz koji obezbjeđuje poslodavac)
- dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje (dokaz koji obezbjeđuje
poslodavac).
Poslodavac, kojem je priznato pravo na ovu subvenciju podnosi dokaz o isplati zarade licu sa
invaliditetom, sa uplatom doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, (ioppd obrazac na kojem
se nalazi ime i prezime OSI i isplata zarade, sa uplatom doprinosa) do kraja tekućeg mjeseca za
prethodni mjesec.
Zahtjev za ostvarivanje prava na subvencije podnosi se Fondu za profesionalnu rehabilitaciju,
odnosno u područnoj jedinici ZZZCG prema sjedištu poslodavca.
Zahtjev poslodavac podnosi jednom, kad dobije odgovor da je priznato pravo na subvenciju
zarade za OSI, svakog mjeseca područnoj jedinici ZZZCG, poslodavac podnosi IOPPD obrazac
na kojem se nalazi isplata OSI, kako bi subvencija bila isplaćena.

Zahjev za uključivanje zaposlenog u mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije se nalazi
na sledećem linku: http://www.zaposliosi.me/informacija.php?id=42 .
Po zaposlenju osobe sa invaliditetom, poslodavac predaje zahtjev za uključivanje zaposlenog u
mjere profesionalne rehabilitacije, kako bi poslodavac mogao da ostvari benefite:
- učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta, pomagača u radu licu sa invaliditetom
- bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica
sa invaliditetom.
Poslodavac će dobiti obavještenje o početku izvođenja mjera profesionalne rehabilitacije. U
Crnoj Gori postoje tri institicije kod kojih OSI prolaze mjere profesionalne rehabilitacije,
PAMARK, ZOPT, JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju.
Detaljnije o mjerama profesionalne rehabilitacije na sledećim linkovima:
- http://www.zaposliosi.me/informacija.php?id=54
- http://www.zaposliosi.me/informacija.php?id=55

Uz zahtjev za sprovođenje mjera profesionalne rehabilitacije, podnose se i zahtjevi za učešće u
finansiranju ličnih troškova asistenta, koji se nalazi na sledećem linku:
http://www.zaposliosi.me/informacija.php?id=32, kao i zahtjev za bespovratna sredstva za
prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom, koji se nalazi
na sledećem linku: http://www.zaposliosi.me/informacija.php?id=26.

Učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom
Pod ovim benefitom misli se na asistenta zaposlenom/j OSI, u vidu dolaska na posao, odlaska sa
posla, rješavanja radnih zadataka, odlazaka na seminar i slično.
Pravo na ovu subvenciju poslodavac ostvaruje ako zaposli lice sa invaliditetom koje je
obuhvaćeno mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije.
Uz zahtjev, dostavlja se sljedeća dokumentacija:
- dokaz o registraciji kod nadležnog suda i dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti
- dokaz o ostvarenom statusu lica sa invaliditetom, u smislu člana 6 Zakona
- ugovor o radu zaključen sa licem sa invaliditetom
- dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje
-izvještaj izvođača profesionalne rehabilitacije o sprovedenim mjerama i aktivnostima
profesionalne rehabilitacije (dostavlja izvođač prof reh)
- dokaz o vremenu provedenom na radu asistenta (pomagača u radu) za prethodni mjesec.
Pravo na subvenciju finansiranja troškova asistenta pripada za vrijeme trajanja radnog odnosa
lica sa invaliditetom.
Poslodavac, kojem je priznato pravo na ovu subvenciju podnosi dokaz o vremenu
provedenom na radu asistenta (pomagača u radu), do kraja tekućeg mjeseca za prethodni
mjesec.
Učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) obračunava se do visine
minimalne zarade (222 eur bruto), u skladu sa propisima iz oblasti rada, zavisno od vremena
provedenog na radu.

Bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica
sa invaliditetom

Pod ovim benefitom misli se na opremanje radnog mjesta, kako to većina zove. Kroz ovu mjeru,
izvođači profesionalne rehabilitacije, uz opis radnog mjesta OSI specifikuju potrebna sredstva za
rad, poput lap topa, telefona, govornog programa, adekvatne stolice i sl.)
Pravo na ovu subvenciju ostvaruje poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom, koja je
obuhvaćena mjerama i aktivnostima Fonda profesionalne rehabilitacije.
Uz zahtjev za ostvarivanje subvencije potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
- dokaz o registraciji kod nadležnog suda i dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti
- dokaz o ostvarenom statusu lica sa invaliditetom, u smislu člana 6 Zakona
- ugovor o radu zaključen sa licem sa invaliditetom
- dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje
-izvještaj izvođača profesionalne rehabilitacije o sprovedenim mjerama i aktivnostima
profesionalne rehabilitacije (dostavlja izvođač prof reh)
-specifikacija troškova za opremanje radnog mjesta i uslova rada (dostavlja izvođač prof
reh).
Nakon sprovedenih mjera (koje mogu trajati dva-tri mjeseca, i duže, zavisi od raspoloživosti
izvođača profesionalne rehabiltacije) poslodavac dobija informaciju od ZZZCG, po kojoj dalje
postupa.
Ono što je važno naglasiti u ovom dijelu, kod opremanja radnog mjesta, jeste da poslodavac
kupuje neophodnu opremu, podnosi ZZZCG- Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, fakture i
izvode, kao dokaze, nakon čega ZZZCG uplaćuje utrošeni iznos poslodavcu.
Nadam se da će osobe sa invaliditetom zadržati svoje poslove, a i da će mnogi prepoznati značaj
i važnost zaposlenja osoba sa invaliditetom, i pružiti šansu da pokažu svoje mogućnosti i
sposobnosti.

Posjetite sajt zaposliosi.me za više informacija.

Katarina Bigović,
savjetnica za međunarodne odnose
Savez slijepih Crne Gore
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala