Podaci kandidata

Marija Šćepanović
Visoka stručna sprema / Pravo
08.09.1990
Podgorica
068/270-667
m.scepanovic90@gmail.com

Radno iskustvo

Oktobar 2014. - u toku, Pravnica u NVO "Savez udruženja paraplegičara Crne Gore"

Januar 2014. - Oktobar 2014. Učesnica Programa stručnog osposobljavanja za lica sa stečenim visokim obrazovanjem.
Poslodavac: NVO Centar za demokratsku tranziciju - CDT

Opis posla:
- Obavljala pravne poslove i učestvovala u sprovođenju istraživanja u nekoliko projekata:
- „Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“;
Donator: Stejt department Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) kroz program, Program podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravoduđa (CJCSP).
- Program posmatranja izbora;
Donator: Fondacija braće Rokfeler
- „Od SPI do otvorenih institucija“.
Donator: Ambasada Velike Britanije

Obrazovanje

2013. - 2014. Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Podgorica -
Specijalističke studije - poslovno-pravni smjer

2010. - 2013. Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Podgorica - Osnovne studije - pravne nauke (Bečelor diploma)

2006. - 2010. Resursni centar za djecu i mlade Podgorica, srednja škola - pravno-administrativni smjer

Dodatne informacije

- Odlično znanje Engleskog jezika (pisanje, čitanje, izgovor)

- Kompijuterske vještine (Word, Exel, Power Point, Internet, Photoshop...)

- ECDL Certificate_ European Computer Driving Licence -
od 2010. godine

- Nagrada: Student generacije 2010. - 2011. godine -
Pravni fakultet Podgorica - Univerzitet Crne Gore

- Nagrada; „19 Decembar“ - Glavni grad Podgorica
2013. godine
osmrtnic livno
smrtovnice

Video profil

Želite da mi kontaktiramo
kandidata za Vas?

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala