Blog

Veća zainteresovanost OSI za zaposlenjem doprinosi sve manjim predrasudama u društvu

Poštovani čitaoci portala Zaposliosi.me, u ovom blogu govorimo o zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz projekte čiji je cilj povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom, njihove socijalne inkluzije i konkurentnosti na tržištu rada, ali i da vam predstavimo primjere dobre prakse odnosno iskustva onih koji su dobili priliku da se uspješno zaposle i zasnuju radni odnos. Tim povodom razgovarali smo sa Mirjanom Delibašić i Slađanom Ceković koje su zaposlene u pržionici kafe koja je osnovana u okviru projekta “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz inovativno zanimanje i razvoj preduzentničkog duha“. Projekat je realizovan od strane Saveza slijepih Crne Gore, u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore.

Zaposliosi: S obzirom da ste prije samog zaposlenja prošli obuku za rad u pržionici kafe, da li možete da nam kažete nešto više o samom procesu obuke i iskustvima koje ste stekli tokom iste?

Mirjana i Slađana: Što se tiče same obuke, mogu reći da je saradnja bila obostrana kako sa samom mentorkom, tako i sa cijelim kolektivom. Imali smo priliku da se upoznamo sa procesom prženja odnosno proizvodnje kafe i u saradnji sa mentorkom, uz našu dobru volju i maksimalan trud, smatramo da smo cjelokupni proces učenja uspješno savladale.

Zaposliosi: Da li vam je bilo teško da se prilagodite samom toku obuke s obzirom da je ovo za vas bilo potpuno novo iskustvo i da ranije nijeste imali prilike da se susretnete sa ovim poslom?

Mirjana i Slađana: Tako je, ovo jeste bilo novo iskustvo za nas, al s obzirom da smo se prvi put susrele sa ovom vrstom posla, sami proces učenja odnosno obuke nam nije pao teško, jer smo imale jaku volju i bile smo izuzetno motivisane i zainteresovane da što više naučimo.

Zaposliosi: Koje ste vještine stekli tokom same obuke?

Mirjana i Slađana: Tokom same obuke stekle smo vještine prženja, mljevenja i pakovanja kafe. Dakle, obučene smo za rad na mašini, mlinu i pakerici. Prošle smo cjelokupan proces obuke, poševši od obrade sirove kafe, pa sve do dobijanja finalnog proizvoda odnosno pakovanja kafe u kesi.

Zaposliosi: Obzirom da smo svjedoci okolnosti u kojima se cjelokupno društvo trenutno nalazi, a izazvane su pandemijom koronavirusa, da li je pandemija uticala na proces vašeg rada?

Mirjana i Slađana: Možemo istaći da pandemija nije značajni uticala na sami proces proizvodnje, jer smo imali dovoljnu količinu sirovine potrebnu za rad. Kada je riječ o samom dolasku na naša radna mjesta, tu smo imali određenih poteškoća u prvom talasu pandemije, obzirom da je jedna od nas iz Nikšića, te zbog toga pržionica nije radila u punom kapacitetu.

Zaposliosi: Vi ste nakon završene obuke dobili priliku za zaposlenje, da li ste zadovoljni time kako vaš posao sada teče i da li vam je teško da postignete sve obaveze budući da vas dvije radite u pržionici?

Mirjana i Slađana: Prije svega želimo reći da nam je veliko zadovoljstvo što smo dobili priliku da se zaposlimo u pržionici. Posao nam ne pada teško, s obzirom da su radne obaveze u potpunosti prilagođene našim zdravstvenim mogućnostima. Veoma je značajno to što međusobno besprekorno sarađujemo i u dogovoru uspješno obavljamo sve što se od nas očekuje.

Zaposliosi: Možete li da nam opišete značaj koji ovaj posao ima za vas, osim obezbjeđivanja finansijskih sredstava neophodnih za životnu egzistenciju?

Mirjana i Slađana: Osim materijalne strane, značaj samog zaposlenja ogleda se u svakodnevnoj komunikaciji sa drugima, upoznavanju novih ljudi i sticanju prijatljstava. Veoma bitna činjenica jeste to što smo kroz zaposlenje dobile priliku da pokažemo da osobe sa invaliditetom itekako mogu da doprinesu društvenoj zajednici i budu korisni članovi društva.

Zaposliosi: Budući da ste zadovoljne trenutnim zaposlenjem, da li bi željele da nastavite radni angažman u pržionici?

Mirjana i Slađana: Naravno, veoma nam je važno da zadržimo ovaj posao, ne samo zbog materijalne strane, već i zbog činjenice da imamo odličnu saradnju sa ljudima iz Saveza slijepih. Takođe, nadamo se da će ovaj projekat nastaviti kontinuriano da se razvija i da će u budućnosti i druge osobe sa invaliditetom dobiti priliku da se zaposle u pržionici kafe.

Zaposliosi: Na osnovu pozitivnih iskustava koje ste stekle, koja bi bila vaša poruka nezaposlenim osobama sa invaliditetom?

Mirjana: Moja poruka za sve nezaposlene osobe sa invaliditetom je da se što više angažuju u traženju zaposlenja, kako bi dokazali društvu da su sposobne kao i osobe bez invaliditeta, da su jednako važne i da itekako mogu doprinijeti cjelokupnoj društvenoj zajednici.

Slađana: Ja bih lično željela da osobe sa invaliditetom pokažu veću zainteresovanost kada je u pitanju traženje posla, jer smatram da sve predrasude i prepreke s kojima se OSI svakodnevno susrijeću, treba da prevaziđu i na taj način pokažu prvenstveno sebi, pa i drugima, da itekako vrijede, samo im je potrebno pružiti šansu i podršku. smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala