Blog

Zapošljavanje osoba sa intelektualnim invaliditetom na pozicijama državnih službenika

Vlada provincije Biskaja zapošljavala je osobe s invaliditetom, među kojima nije bilo osoba s intelektualnim invaliditetom. Tako su 2017, otvorili poziv za pet radnih mjesta za osobe s intelektualnim invaliditetom.

Proces regrutovanja je imao četiri faze, koje su trebale da doprinesu lakšem regrutovanju i zapošljavanju:

- Razumijevanje potreba

osoba sa intelektualnim invaliditetom, eliminacija predrasuda i stereotipa, obuka za osoblje kako da pripreme dokumentaciju i sve potrebno za uključivanje osoba s intelektualnim invaliditetom u čitav proces.

- Organizovanje procesa regrutovanja na pristupačan način

Standardni proces regrutovanja je prilagođen za potrebe osoba sa invaliditetom. Osim pružanja informacija u pristupačnom formatu, bilo je važno i da se obezbijedi mentorstvo tokom čitavog procesa.

- Pružanje adekvatne podrške

Potpisan je ugovor o partnerstvu sa trećim licima za podršku kandidatima tokom upoznavanja rada.

- Treninzi o zapošljavanju i uvodnom dijelu u proces

Odabrani kandidati su imali priliku kroz par posjeta, zajedno sa svojim porodicama i trenerima da saznaju i nauče više o radnom mjestu i pohađaju treninge. Tokom uvodnog sastanka, svi kandidati koji su odabrani potpisali su potrebna dokumenta, pripremljena u lako čitljivom
formatu.

Danas pet osoba s intelektualnim invaliditetom obavlja posao. Projekat je zaista pokazao istinski inkluzivni pristup, uspješan model, koji se preporučuje kao dobra praksa. Kako navode, glavni izazov tokom implementacije bili su stereotipi o osobama s intelektualnim invaliditetom.

Prevela i pripremila: Katarina Bigović

Izvor: EUvsDISCRIMINATION GUIDE
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala