Blog

Paket usluga za zaposlene s invaliditetom

Održivost i raznolikost su svojstveni poslovnom konceptu ING Banke Slaski S.A. Poljska grana multinacionalne banke trenutno sprovodi novu Strategiju održivosti 2019-2021, i formuliše svoju misiju kao:

„Banka za preduzetništvo, Banka jednakih mogućnosti, Banka zelenih ulaganja i Banka koja je eko- svjesna“.

ING je posvećena promovisanju raznolikosti. Smatraju da to pomaže kompaniji da razvije nove ideje i rješenja, što je ključ za uspjeh. Kao dio strategije raznolikosti banke, od početka 2019. godine postoje konkretne mjere za stvaranje inkluzivnog radnog okruženja i omogućavanje
njihovih bankarskih usluga klijentima s invaliditetom. Prije donošenja konačne odluke o vrsti mjera podrške, uprava se savjetovala sa zaposlenima s invaliditetom kako bi na najbolji način shvatila trenutne barijere, ispunila očekivanja i učinila proces uspješnim. Tako je izrađen paket usluga za zaposlene s invaliditetom i za zaposlene koji odgajaju dijete s invaliditetom.

Važno je napomenuti da u okviru banke rade 143 OSI.

Paket uključuje:

1. Mjesečne trajne naknade, finansirane iz sopstvenog fonda za socijalne beneficije za:
a) zaposlene sa umjerenim ili teškim invaliditetom (do sada koristilo 114 zaposlenih);
b) zaposlene koji odgajaju djecu s invaliditetom (do sada koristilo 156 zaposlenih).

2. Dodatni odmor za
a) zaposlene s invaliditetom koji imaju pravo na dodatna 3 dana plaćenog odsustva godišnje (do sada koristilo 8 zaposlenih);
b) zaposleni koji odgajaju djecu s invaliditetom imaju pravo na dodatnih 5 dana plaćenog odsustva godišnje (10 zaposlenih koristilo);
c) zaposleni koji pružaju njegu supružnicima/partnerima/roditeljima/bakama i djedama s invaliditetom imaju pravo na dodatna 2 dana plaćenog odsustva godišnje ( koristila 62 zaposlena).

U 2019. godini kompanija je pokrenula i inicijativu za borbu protiv diskriminacije i mobinga zaposlenih, uključujući obaveznu obuku za zaposlene o tome kako prepoznati i postupiti kada dožive ili svjedoče neprimjerenom postupanju ili ponašanju.
ING Bank Śląski S.A. takođe je uspostavila blisku saradnju sa nevladinim organizacijama koje obučavaju i podržavaju osobe s invaliditetom u traženju posla i kroz proces zapošljavanja.
Objavili su zajedno vodiče i brošure za podsticanje uspješne prijave kandidata s invaliditetom u bankarskom sektoru.
Podrška i posvećenost članova Upravnog odbora bili su presudni za provođenje ovih mjera i organizaciju događaja za podizanje svijesti širom kompanije, poput Sedmice različitosti i inkluzije 2019. godine.
Važan faktor ovog projekta je da se ING Bank Śląski S.A. temeljila na potrebama i preporukama svojih zaposlenih s invaliditetom o tome kako dalje poboljšati inkluzivnost radnog okruženja.
Kompanija organizuje redovne razgovore između zaposlenih i članova odbora, kako bi se ideje pokrenule kroz otvoren razgovor.

Prevela i pripremila: Katarina Bigović

Izvor: EUvsDISCRIMINATION GUIDE
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala