Blog

18 OSI ZAPOSLENO KROZ PLAN RAZNOLIKOSTI

Prateći regionalnu uredbu, opština Ukel je imala obavezu da kreira Plan raznolikosti kako bi eliminisala bilo kakvu diskriminaciju unutar uprave. Od februara 2017, javne uprave u Belgiji su u obavezi da ispune kvotu od 2.5 % za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Kao prvi korak, opština Ukel je sprovela aktivnost podizanja svijesti kako bi upoznala sve zaposlene i pripremila ih da dočekaju kolege sa invaliditetom. Kao dio evropske kampanje „Duoday“, osobe sa invaliditetom su počele sa učestvovanjem u kratkom programu razmjene (trajanja od 1 do 20 dana) kako bi dobili prvi utisak o radu u odjeljenjima u opštini, zajedno sa svojim tutorima.
Postojala je jaka saradnja između Opštine Ukel i Phare (regionalnog tijela za osobe sa invaliditetom u Briselu) kako bi se identifikovali poslovni profili koji mogu biti otvoreni za kandidate sa invaliditetom i koje vrste adaptiranja su potrebne.
Putem Phare-a i njegovih članova (npr. Bataclan, InfoSound, Le Gué, Sisham), iz opštine Ukel su mnogo lakše došli do potencijalnih kandidata za određene profile posla i ugovorili program prakse. Nakon prakse, kandidatima je ponuđen jednogodišnji ugovor o profesionalnoj adaptaciji
(CAP) koji se mogao produžiti za još godinu dana. Problem kod ovog tipa ugovora je što osobe nemaju pravo na plaćeno odsustvo, niti na bolovanje tokom trajanja ugovora.
Od početka programa, dvije osobe su dobile redovni ugovor, nakon završetka stažiranja i dvogodišnjeg ugovora. Trenutno 4 osobe učestvuju u programu stažiranja, a 8 zaposlenih sa invaliditetom ima CAP ugovor. U poslednje 3 godine došlo je do značajnih promjena u
mentalitetu svih zaposlenih, koji sada priznaju kolege sa invaliditetom, njihove vještine i doprinos opštini. Osobe s invaliditetom pokazale su se vrijednim članovima tima i oduševljene su poslom koji obavljaju.
Konstantan dijalog između mentora i zaposlenih je bio važan kako bi se osiguralo lagano stupanje osoba sa invaliditetom na nove radne pozicije. Ipak, i dalje ostaje izazov za da se pronađe osobe s invaliditetom za određene položaje bez pozitivne diskriminacije, ali uz pružanje razumnih adaptacija. U Opštini nema preferencijalnog tretmana niti rezervisanih mjesta za osobe sa invaliditetom, ali cilj je zaposliti ljude na osnovu njihove obuke i vještina, pod istim pravilima koja vrijede za sve ostale.

Put integracije je prilično dug (najmanje dvije godine) i ne postoji garancija da će se svima ponuditi redovni ugovor. Budući da su ljudi obučeni za određene profile posla, nije im lako ponuditi ugovor u drugom odjelu, u okviru iste opštinske uprave. Opština Ukel podržala bi stvaranje regionalne platforme koja bi okupljala kandidate koji su završili svoj ciklus profesionalne integracije kako bi ih učinili dostupnima, „vidljivijima“ za druge administracije koje traže obučene zaposlenike u tim specifičnim profilima posla.

Prevela i pripremila: Katarina Bigović

Izvor: EUvsDISCRIMINATION
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala