Blog

E.ON MAĐARSKA - 105 OSI ZAPOSLENO KROZ PROFESIONALNU REHABILITACIJU

E.ON Mađarska preuzima inkluzivni pristup regrutovanju, što znači da ne postoje posvećene pozicije, već su sva radna mjesta otvorena za osobe s invaliditetm. Kompanija je voljna da omogući razuman smještaj za nove zaposlene. Od 2012, E.ON Mađarska sprovodi strategiju
kako bi povećala broj zaposlenih sa invaliditetom u kompaniji, sa dva fokusa:

1. Obezbjeđivanje jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom tokom čitavog procesa regrutovanja i biranja kandidata.
2. Obezbjeđivanje službe za rehabilitaciju na radu za zaposlene sa invaliditetom vođenom od strane odjeljenja za ljudske resurse.

E.ON Mađarska održava blisku saradnju sa više od 20 nevladinih organizacija za zastupanje i pružanje usluga, aktivnih na polju invaliditeta, koje su pomogle u evaluaciji procesa zapošljavanja i dale konkretne sugestije o tome kako ukloniti prepreke za osobe s invaliditetom.

Zahvaljujući ovoj saradnji, E.ON Mađarska nudi induktivne petlje, mentorstvo i tumače za znakovni jezik, ako je potrebno, za bilo kojeg kandidata. Onlajn platforma za zapošljavanje takođe se redovno testira kako bi se osigurala dostupnost osobama oštećenog vida.

Služba profesionalne rehabilitacije obuhvata sve aspekte profesionalne rehabilitacije, uključujući status, lični plan oporavka / rehabilitacije, usklađivanje posla, prilagođavanje radnog mjesta, timsku podršku i podršku menadžerima. Kao dio ove usluge, po potrebi se mogu konsultovati i
psihološke i socijalne službe, a dostupan je i lični budžet (u vrijednosti od 850 eura) (npr. za alate za pristupačnost, naknadu za vanjski trening, dodatnu prehranu). Od 2012. godine, ukupno 109 zaposlenih je zahtijevalo podršku u rehabilitaciji, a većina ih je zadržana u kompaniji (75%).
Glavni cilj rehabilitacijske službe je podržati kolegu u zadržavanju trenutne pozicije, ali ako to nije moguće, Odjel za ljudske resurse uvijek pokušava pronaći alternativne profile posla.

E.ON ne zapošljava samo osobe s invaliditetom, već snosi odgovornost i prema zaposlenima koji steknu invaliditet tokom zaposlenja. Ovaj pristup takođe pomaže bolju integraciju novozaposlenih osoba sa invaliditetom. Pored toga, E.ON čvrsto vjeruje u vrijednost podrške
zaposlenima i njihove dobrobiti. Kompanija cijeni vještine i kapacitete osoblja sa invaliditetom koji daju važan doprinos kompaniji.

Prevela i pripremila: Katarina Bigović

Izvor: EUvsDISCRIMINATION GUIDE
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

zaposliosi.me logo.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala