Blog

Mitovi i realnosti o osobama sa invaliditetom

Mit: Osobe sa invaliditetom ne mogu da daju svoj doprinos društvu.
Realnost: Više nego bilo šta drugo, osobe sa invaliditetom ograničavaju ne
njihove mogućnosti, već društvo. Kao poslodavac, nemojte dozvoliti da određene
nemogućnosti osobe sa invaliditetom budu prepreka da on/ona pokaže svoje
talente.

Mit: Poslodavci ne moraju posebno da brinu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom
kada postoji i mnogo osoba bez invaliditeta koji traže posao, a imaju teškoća da
ga nađu.
Realnost: Osobe sa invalididtetom imaju isto pravo na zaposlenje kao i osobe bez
invaliditeta. Često osobe sa invalididtetom imaju lične kvalitete i poznaju vještine
koje ih čine veoma dobrim, pouzdanim i stabilnim radnicima.

Mit: Prikupljanje informacija o tome kako zaposliti osobu sa invaliditetom je
dugotrajno i komplikovano.
Realnost: Pomoć je lako dobiti i dostupna je uz minimalne ili nikakve troškove.
Zavod za zapošljavanje CG (ZZZCG) posjeduje bazu podataka o nezaposlenim
osobama sa invaliditetom i obezbjeđuje informacije za poslodavce. On može
pomoći poslodavcima da se povežu sa osobama sa invaliditetom i sa poslodavcima
koji su ova lica već uspješno angažovali. Takođe, korisne informacije o finansijskim
benefitima po pitanja zarada, opremanja radnog mjesta i sl. mogu dobiti i od
udruženja lica sa invaliditetom ili Unije poslodavaca Crne Gore.

Publikacija je izrađena od strane Unije poslodavaca Crne Gore

saradnji sa Međunarodnom organizacijom
rada (ILO) i uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije (ADA) u okviru projekta
“Konsolidacija pravnih i institucionalnih osnova socijalnog dijaloga u zemljama Zapadnog
Balkana i Moldaviji”. smrtovnice
osmrtnic livno

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala