Blog

U PJ Nikšić za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju zarade za zapošljavanje lica sa invaliditetom podnijela su 23 poslodavca za zapošljavanje 28 osoba sa invaliditetom

Zaposliosi: Radite kao savjetnik za profesionalnu rehabilitaciju u Birou rada Nikšić, možete li nam reći šta je u opisu Vašeg posla?

Aleksandra: U opisu mog posla je savjetodavni rad sa teže zapošljivim licima, licima sa invaliditetom, poslodavcima i specijalizovanim agencijama za profesionalnu rehabilitaciju, saradnja sa drugim institucijama u lokalnoj samoupravi, praćenje svih faza procesa profesionalne rehabilitacije, učešće u savjetovanju, motivisanju i odabiru polaznika za programe profesionalne rehabilitacije, obrada zahtjeva za utvrđivanje preostalih radnih sposobnosti i zahtjeva za uključivanje u programe profesionalne rehabilitacije, priprema dokumentacije za rad Prvostepene komisije za rehabilitaciju, sačinjavanje plana profesionalne rehabilitacije na osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog organa, učešće u timskom radu kod izvođača profesionalne rehabilitacije, prijem i obrada zahtjeva poslodavaca za sufinansiranje zarada lica sa invaliditetom.

Zaposliosi: Koliko Vam je problematika zapošljavanja osoba sa invaliditetom bila poznata prije nego što ste se zaposlili na mjestu savjetnika za profesionalnu rehabilitaciju?

Aleksandra: S obzirom da sam u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore zaposlena od 2000. godine, radila sam poslove koji su vezani za teže zapošljiva lica sve do 2010. godine kada sam postala savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju, tako da mi je ta tematika bila veoma poznata kako kroz rad, tako i kroz iskustva stečena tokom edukacija, na seminarima, raznim okruglim stolovima, tribinama.

Zaposliosi: Da li u Vašem kolektivu ima zaposlenih osoba sa invaliditetom, ako ima, kakvu saradnju imate sa njima?

Aleksandra: U Birou rada Nikšić imaju zaposlene dvije osobe sa invaliditetom. Koleginice su završile VII stepen obrazovanja. Po struci su obje diplomirani ekonomisti. Saradnja sa njima je na veoma visokom nivou.

Zaposliosi: Sa kojim pitanjima najčešće dolaze osobe sa invaliditetom kod Vas?

Aleksandra: Najčešća pitanja se odnose na sam proces zapošljavanja, njihova prava, način ostvarivanja istih, na uključivanje u mjere i programe profesionalne rehabilitacije.

Zaposliosi: Kakvu saradnju imate sa Nevladinim organizacijama koje se bave osobama sa invaliditetom?

Aleksandra: Sa NVO sektorom sarađujem kroz svakodnevni rad, i mogu reći da je saradnja odlična.

Zaposliosi: Kakvu saradnju imate sa poslodavcima i da li imate podatak koliko poslodavaca u Nikšiću koristi subvencije koje obezbjeđuje država prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom?

Aleksandra: Sa poslodavcima imamo konstantnu i korektnu saradnju. U PJ Nikšić za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju zarade za zapošljavanje lica sa invaliditetom podnijela su 23 poslodavca za zapošljavanje 28 osoba sa invaliditetom.

Zaposliosi: Da li predstavnici poslodavaca, javnog i privatnog sektora, dolaze kod Vas da se informišu detaljnije o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invalidititetom?

Aleksandra: Da, poslodavci dolaze lično. Imamo redovnu komunikaciju putem telefona, mail-a, a i mi njih posjećujemo da im predstavimo programe i aktivnosti Zavoda za zapošljavanje.

Zaposliosi: Koja je Vaša poruka nezaposlenim osobama sa invaliditetom, kao i samim poslodavcima?

Aleksandra: Da vjeruju u sebe, da budu uporni, aktivni, da ne odustaju, da budu istrajni u svojim ciljevima. Što se tiče poslodavaca poručujem da zapošljavaju OSI, jer će sigurno biti zadovoljni njihovim radom, angažovanjem, odgovornošću i kvalitetnim obavljenjem posla.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

logo zzzcg.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala