Blog

BORBA ZA MLADE PREDUZETNIKE I PRETVARANJE KREATIVNIH IDEJA U BIZNIS

Ana Rašović i Uroš Bulatović su osnivači Unije mladih preduzetnika Crne Gore. Ovom prilikom su nam predstavili Uniju kao i aktivnosti kojima se bave. Takođe, objasnili su nam, na koji način najbolje ideju pretvoriti u biznis.

ZAPOSLIOSI: Osnivači ste Unije mladih preduzetnika Crne Gore; možete li nam reći čime se unija bavi?
UROŠ / ANAUnija se bavi osnaživanjem mladih u biznisu, umrežavanjem, promocijom preduzetništva i stvaranjem prilika za mlade preduzetnike i preduzetnice. Cilj nam je da pomognemo u kreiranju povoljnijeg biznis ambijenta, a i da na konkretan načim pomognemo našim članovima sa svim našim resursima.

ZAPOSLIOSI: Kako mladi ljudi mogu postati dio unije; koje mogućnosti im se nude ukoliko postanu dio unije?
UROŠ / ANA: Veoma smo praktični kad je učlanjivanje u pitanju, imamo online formu na našem portalu www.umpcg.me , a mogućnosti su razne. U Uniji podstičemo saradnju, često članovi nude svoje usluge i proizvode jedni drugima po povoljnijim uslovima, a kreirali smo određene olakšice u saradnji sa pojedinim kompanijama. Naravno, tu je i sijaset informacija koje su uvijek dobrodošle a mi ih prvi imamo. Takođe, mnogobrojne obuke i edukacije koje realizujemo sami ili sa partnerima. A da ne pominjemo seminare, konferencije i slične događaje na kojima smo često gost a koji nam pomažu da imamo veoma rasprostranjenu bazu kontakata. Tu su i neke međunarodne saradnje sa biznis asocijacijama širom svijeta koje određenim biznisima mogu donijeti veliku korist.

ZAPOSLIOSI: Koliko su mladi zainteresovani da samostalno pokrenu biznis?
UROŠ / ANA: Mladi imaju mnogo ideja, često razmišljaju i uviđaju prilike. Mi se većinom srijećemo sa mladima koji pokreću ili su već krenuli u sopstveni biznis, ali upoznajemo i mlade koji su takozvani “wannapreneur” koji imaju ideje i žele da postanu preduzetnici ali ne rade ništa po tom pitanju. Takvima smo takođe na usluzi, jer uz malo motivacije i podrške mogu realizovati svoje ideje.

ZAPOSLIOSI: Sa kojim izazovima se susreću mladi preduzetnici u Crnoj Gori?
UROŠ / ANA: U našem filmu, “A što ne bi mogli” koji je skoro snimljen, govore mladi preduzetnici i o izazovima. Čućemo često da je za početak najteže doći do finansija, međutim imamo i one primjere koji su našli način da dođu do finansija ali izostala je nefinansijska podrška. Jedna od takvih podrški jeste i zajednica mladih preduzetnika koju danas imamo. Pomažemo dosta jedni drugima savjetima i kontaktima, trudimo se da dijelimo informacije kroz mrežu i zajedno da dolazimo do rješenja. Bitan momenat je i moralna podrška, jer u svakom momentu imaš nekog da popričaš sa njim, a ko razumije situaciju.

ZAPOSLIOSI: Koje su oblasti u kojima mladinajčešće pokreću biznis?
UROŠ / ANA: Mladi se često okreću digitalu. Na razne načine koriste mogućnosti koje nude savremene tehnologije, a uz dodatne programe jačanja primjene tehnologije moći će da se pokažu u pravom svijetlu. Osim toga imamo dosta agencija kao i zanatlija. Danas mi imamo 106 članova koji su pronašli svoje mjesto na tržištu u mnogobrojnim djelatnostima. Ponosni smo na njih i zajedno se borimo da na tom tržištu i opstanemo.

ZAPOSLIOSI: Koje aktivnosti planirate da sprovedete u narednom periodu?
UROŠ / ANA: Promocija filma i Drugi sajam mladih preduzenika su aktivnosti koje nas očekuju u narednom periodu. Aplicirali smo na određene pozive pa ćemo možda imati i dodatnih aktivnosti, ali radimo i na nekim projektima koji neće zavisiti od poziva. Moramo da se pohvalimo i potpisivanjem sporazuma sa vašim Savezom, koji će sigurno rezultirati pozitivnim ishodom.

ZAPOSLIOSI: Šta poručujete mladima koji žele da pokrenu sopstveni biznis?
UROŠ / ANA: Mladima koji žele da pokrenu biznis poručujemo da prate prilike, dešavanja, mogućnosti. Da iskoriste sve što im se pruža i da obavezno kontaktiraju nas ili slične organizacije koje im mogu pomoći. Da se ne plaše da razmišljaju i da razvijaju ideju, ali da tu ne stanu. Obavezno neka je testiraju. Ukoliko oni to ne urade danas, neko će doći na tu ideju sjutra i realizovati je. Momenat dobre realizacije može da uguši i najsjanije ideje. Interesujte se, ispitujte tržište i mogućnosti realizacije. Niko to neće uraditi za vas, a vi to dugujete sebi. Mi ćemo se i dalje boriti za mlade u biznisu a na vama je da se borite za svoj biznis.
smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

bb3a20a39e49bc612fb02f1adfa8ca42.jpg

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala