Blog

Istraživanje u cilju sagledavanja položaja OSI na tržištu rada i zakonskih odredbi u Crnoj Gori - Javni sektor

Istraživanje o položaju OSI na tržištu rada i zakonskih odredbi u Crnoj Gori, realizovano je u okviru projekta „Manje diskriminacije, veće šanse za zaposlenje OSI“, koji je podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava NVO za 2018. godinu, Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Cilj istraživanja je da se mapiraju glavni problemi sa kojima se kao društvo susrećemo i da omogućimo lakši put ka zaposlenju OSI.

Upitnik je izrađen na osnovu prethodnih iskustava i sprovedenih istraživanja na polju zapošljavanja OSI u Crnoj Gori.

Pitanja su i otvorenog i zatvorenog tipa, sa ciljem da se dobiju što relevantniji odgovori, koji će pomoći u kreiranju politike zapošljavanja OSI.
Istraživanje je trajalo tri mjeseca, u periodu od 15. aprila do 15. jula. Ankete su distribuirane i javnom i privrednom i NVO sektoru, sa akcentom na privredni sektor, do kojeg je najteže doći i razgovarati o politici i zapošljavanja OSI.

Ukupno anketa: 194, od čega javni sektor 70, privredni sektor 73, NVO sektor 51. U ovom blogu predstavljamo rezultate istraživanja javnog sektora.

JAVNI SEKTOR

70 predstavnika javnog sektora su dali odgovore na pitanja iz ankete. Od toga 18 osoba sa rukovodeće pozicije, a 52 osobe sa izvršne pozicije. 8 predstavnika javnog sektora ima manje od 20 zaposlenih, dok su 32 predstavnika sa od 20 do 50 zaposlenih i 30 predstavnika sa preko 50 zaposlenih. 37 predstavnika javnog sektora ima zaposlene osobe sa invaliditetom, dok 33 nemaju zaposlene osobe sa invaliditetom.

Kad govorimo o broju zaposlenih OSI, čak 29 slučajeva je sa 1 zaposlenom OSI, 2 sa 2 OSI, 3 sa 4 OSI i 1 sa 5 OSI, dok preko 5 OSI je zaposleno kod dva predstavnika, i to 10 OSI, odnosno 19 OSI.

Na pitanje da li biste zaposlili osobe sa invaliditetom, 66 je odgovorilo pozitivno, a negativno 4 ispitanika. Kada je riječ o radnim mjestima, preovladava odgovor „u skladu sa kvalifikacijama“ u 31 slučaju, na izvršnoj poziciji 3, dok su po jednom naveli:u odnosu na stručnu spremu, stepen invaliditeta, ono što može raditi, sekretar, higijeničar, komunikacije, socijalni radnik, tehnička služba, pravna služba, ljudski resursi, savjetnik, pomoćni radnik, mjesto predviđeno aktom kompanije, prilagođeno mogućnostima, trenutnom sistematizacijom nije moguće zaposlenje OSI, a na svakoj poziciji OSI bi zaposlilo njih 3.

Sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI nije upoznato njih 16. Kada je riječ o poznavanju odredbi ovog Zakona, 42 je upoznato sa subvencijom zarade zaposlene OSI, i sa angažovanjem asistenta u radu, 41 sa benefitom opremanje radnog mjesta, dok za kreditne mogućnosti zna njih 38. Iako su kod 37 predstavnika javnog sektora zaposlene OSI, njih 4 koriste pravo na subvenciju zarade zaposlene OSI, a 2 koristi benefite, angažovanje asistenta u radu za zaposlenu OSI i za opremanje radnog mjesta. Zanimljiva je činjenica da je njih 2 odgovorilo da su koristili benefit kreditne mogućnosti. Podaci ZZZCG pokazuju da ova vrsta benefita nikad nije iskorišćena ni od strane javnog, privrednog, NVO sektora, te se stoga može izvesti mišljenje da vrste benefita nijesu u potpunosti poznate ispitanicima u privrednom sektoru. Zanimljiva je činjenica da prestavnik javnog sektora koji zapošljava 19 OSI ne koristi benefite prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI.

Na pitanje, da li ste upoznati sa zakonskom odredbom o plaćanju posebnog doprinosa u slučaju neispunjavanja kvotnog sistema prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, 40 je odgovorilo sa da, a 30 sa ne. Na pitanje da li plaćaju posebne doprinose njih 24 nije željelo da odgovori, njih 23prema saznanjima ispitanika uplaćuje, odnosno ne uplaćuje posebne doprinose.

Da li ste upoznati gdje se usmjerava novac uplaćen kroz posebne doprinose u slučaju neispunjavanja kvotnog sistema prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI? Dvadeset odgovora je pozitivno, od čega samo 3 odgovora su bila potpuna da se radi o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, jedan odgovor se odnosio na popunjavanje budžetskih stavki, jedan na poboljšanje položaja OSI. Čak 50 ispitanika je odgovorilo da ne zna gdje se i za šta usmjerava taj novac, a samim tim i na koji način se troši.

52 ispitanika smatra da OSI mogu izvršavati svoje radne zadatke dobro, kao i osobe bez invaliditeta, njih 6 da mogu, ali uz pomoć asistenta u radu, 12 je dalo odgovor djelimično.

Ukoliko bi Vaš kolega bio osoba sa invaliditetom da li bi to po Vašem mišljenju uticalo na kvalitet i efikasnost poslovanja? Za njih 53 to ne bi uticalo uopšte, djelimično za njih 14, veoma bi uticalo za dvoje, a u potpunosti za jedno.

Da su OSI osnažene i spremne za proces rada, ali poslodavci sumnjaju u njihove sposobnosti misli njih 45; na pitanje kakav je položaj OSI u oblasti zapošljavanja u Crnoj Gori, da su OSI su u neravnopravnom položaju u odnosu na druge zaposlene građane misli njih 36. Da su poslodavci spremni da zaposle OSI, ali ne postoji baza podataka o OSI i njihovim profesionalnim kvalifikacijama njih 22. Njih 5 smatra da su OSI ravnopravne sa ostalim građanima na polju zapošljavanja, dok 1 smatra da su OSI nesigurne i nespremne da odgovore na buduće radne zadatke i da su u povlašćenom položaju u odnosu na druge zaposlene građane. U ovom pitanju ostavljena je i mogućnost da se doda viđenje položaja OSI u oblasti zapošljavanja u Crnoj Gori, dobili smo sljedeće odgovore:
• Planom zapošljavanja OSI treba da se primi shodno bazi podataka OSI i treba tražiti poslodavca shodno njegovoj djelatnosti, a sve u skladu sa profesionalnim kvalifikacijama OSI
• Nisam upućen

Savez slijepih Crne Gore
Ul. Njegoševa br .6, Podgorica
Tel: 020 665 368
Email: savezslijepihcg@gmail.com
www.ss-cg.org

Portal zaposliosi.me
Ul. Njegoševa br.6, Podgorica
Tel: 020 665 368
Email:zaposliosi@gmail.com
www.zaposliosi.me

Projekat „Manje diskriminacije, veće šanse za zaposlenje OSI“ podržan je od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava , kroz Javni konkurs za NVO u 2018 godini.
Sprovođenje istraživanja, i izrada ovog izvještaja isključiva je odgovornost Saveza slijepih Crne Gore i ni na koji način ne odražava stav donatora.smrtovnice
osmrtnic livno

Prilozi

images.png
vlada crne gore.png

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala