Podaci kandidata

Nevena Kovačević
Visoka stručna sprema / Novinarstvo
01.04.1992
Nikšić
069275642
kovacevicnevena1@gmail.com

Radno iskustvo

-Januar 2018. u toku, projekt asistent, Centar za monitoring i istraživanja (CEMI)

Opis posla:

-Maj - novembar 2017. Administrator, Portal Zaposliosi.me

Opis posla:
-ažuriranje sadržaja na portalu
-koncipiranje i održavanje radionica za nezaposlena lica sa invaliditetom

April 2016.
Novinar na praksi, Radio Krš

Opis posla:
• Priprema tekstova za radijske priloge
• Voditelj dijela jutarnjeg programa
• Organizacija gostovanja
• Priprema vijesti
Mart 2016.
Novinar na praksi, Radio Crne Gore

Opis posla:
• Priprema teksta priloga
• Asistencija u montaži
• Praćenje relevantnih vijesti
Maj 2015.
Novinar na praksi, Dnevne novine Pobjeda

Opis posla:
• Praćenje saopštenja za javnost
• Priprema i pisanje vijesti
• Pisanje autorskih članaka

Obrazovanje

2017. - u toku, Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, magistarske studije, studijski smjer politikologija 2016. - u toku Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, postdiplomske specijalističke studije novinarstva
2013. - 2016. Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, osnovne studije novinarstva, Univerzitet Crne Gore, Fakultet Političkih nauka, osnovne studije, 2013/2016, Bachelor novinarstva, diploma osnovnih studija stečena u junu 2016. godine
2008. - 2012. Srednja škola: Resursni centar za djecu i mlade Podgorica, pravno administrativni smjer

Dodatne informacije

Poznavanje engleskog italijanskog i španskog jezika
Kompjuterske vještine
• Od 2012. Aktivan član Saveza slijepih Crne Gore
• Od 2013. Aktivan član Udruženja mladih sa hendikepom (UMHCG)
osmrtnic livno
smrtovnice

Video profil

Želite da mi kontaktiramo
kandidata za Vas?

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala