Podaci kandidata

Anđela Dragović
Srednja stručna sprema / Pravo
04.06.1997
Podgorica
069522763
andjeladragovic97@gmail.som

Radno iskustvo

-Januar 2018. - u toku, administrator, Portal Zaposliosi.me

Opis posla:

-ažuriranje sadržaja na portalu
-koncipiranje i održavanje radionica za nezaposlena lica sa invaliditetom
-organizovanje sastanaka sa poslodavcima i institucijama relevantnim za zapošljavanje osoba sa invaliditetomJun
2016. - avgust 2016.
Prevodilac, Mladiinfo Montenegro

Opis posla:
• Prevođenje sa engleskog na crnogorski
• Uređivanje vijesti za sajt
• Redovno praćenje vijesti relevantnih za sajt

Obrazovanje

2015. - u toku Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Podgorica, smjer: pravne nauke
2011. - 2015. Srednja škola: Resursni centar za djecu i mlade, pravno administrativni smjer

Dodatne informacije

Poznavanje engleskog i italijanskog jezika
Kompjuterske vještine
Februar 2015 – u toku
Solista, Orkestar Saveza slijepih Crne Gore

Opis:
Vokalne obrade savremenih pjesama uz solističko pjevanje i pjevanje pratećih vokala za potrebe koncerata i humanitarnih nastupa
Dodatne aktivnosti:

• Od 2012. Aktivan član Saveza slijepih Crne Gore

• Od 2015. Aktivan član Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)
• Januar 2015 – jul 2015 Poboljšanje pristupa tržištu radu osobama oštećenog vida, projekat jačanja poslovnih vještina i organizacije u poslovnom kontekstu
• Februar 2016. – maj 2016 – Aktivan izlaz iz nezaposlenosti, projekat jačanja komunikacijskih vještina, vještina upravljanja konfliktom i obuka za rad u dispečerskom centru taxi službe
• Jul 2016, UMHCG – Škola samostalnog života, petodnevni seminar o jačanju individualnih kapaciteta i osamostaljivanja osoba sa invladititetom

osmrtnic livno
smrtovnice

Video profil

Želite da mi kontaktiramo
kandidata za Vas?

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala