Podaci kandidata

Dragana Lazović
Srednja stručna sprema / Trgovinski tehničar
25.08.1989.
Bar
068/040-191
dragana_lazovic@yahoo.com

Radno iskustvo

Januar 2018. – u toku.
Radnik u Brajevoj štampariji - Savez slijepih Crne Gore

Opis posla:
- Tehnička priprema i obrada
- Štampanje Brajevih naljepnica, brošura, flajera, jelovnika, redova vožnje...

Jul 2016. – jul 2017.
Radnik u Brajevoj štampariji u Baru - Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj

Opis posla:
- Obrada i tehnička priprema
- Štampanje
- Koričenje
- Plastificiranje vizit kartica,i brošura

Oktobar 2015. - Decembar 2015.
Radnik u Brajevoj štamppariji u Baru - Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj

Opis posla:
- Obrada i tehnička priprema
- Štampanje
- Koričenje
- Plastificiranje vizit kartica i brošura

Jun 2009. - Septembar 2010.
Izlagač na sektoru - Voli d.o.o. Bar

Opis posla:
- Praćenje trajanja roka
- Izlaganje robe na sektoru

Obrazovanje

2004. - 2008. Srednja škola, JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica, smjer: trgovinski tehničar

Dodatne informacije

- Osnovno znanje engleskog jezka

- Kompjuterske vještine (osnovna informatička pismenost)

- Član Saveza slijepih Crne Gore od 1995. godine
osmrtnic livno
smrtovnice

Video profil

Želite da mi kontaktiramo
kandidata za Vas?

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala