Podaci kandidata

Dunja Samardžić
Visoka stručna sprema / Pravo
17.06.1994
Kotor
069/811-622
dunja.kataro@gmail.com

Radno iskustvo

- Januar 2019 - Jun 2019 NVO Savez slijepih Crne Gore

Opis posla:
- Trenerica na projektu OSI kao učesnici u saobraćaju

- Novembar 2018 - Maj 2019

- Donator Ministarstvo saobraćaja
Opis posla:
- Asistentkinja u prodaji i marketingu u MontAbility turistička agencija, Podgorica
Opis posla:
- Trenerica za terensko istraživanje o pristupačnosti i sadržaja
licima sa invaliditetom u NVO Ekvivalent

- Septembar 2018 - Septembar 2018 NVO Savez slijepih Crne Gore, Podgorica
- Partnerski projekat CEMI - SSCG
- Povećanje stepena znanja i vještina u korišćenju računara za potrebe istraživanja javnog
mnjenja
- Olakšano snalaženje sa pojedinim programima, softverima koji su potrebni za rad

Opis posla:
- Trenerica na projektu " Posao bez barijera, šansa za osobe oštećenog vida

- Januar 2018 - Oktobar 2018 Crnogorsko narodno pozorište, Podgorica

Opis posla:
- Program stručnog osposobljavanja visokoškolaca

- Oktobar 2017 - Decembar 2017 Pravna služba UMHCG

Opis posla:
- Radna praksa u Udruzenju mladih sa hendikepom Crne Gore

- Jun 2016 - Oktobar 2016 Urban Protection Training Center, Podgorica

Opis posla:
- Operaterka na SOS liniji za bezbjednost

- Novembar 2016 - Maj 2017 NVO Savez slijepih Crne Gore

Opis posla:
- Instruktorka na kursu računara uz podršku programa JAWS

- Januar 2015 - Januar 2016 Radio Homer, Podgorica

Opis posla:
- Urednica i voditeljica radio emisije "Iz Homerove vizure"

Obrazovanje

- 2017 - u toku Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Podgorica, Magistrantkinja pravnih nauka

- 2019 - Položen Stručni ispit za rad u državnim organima

- 2016 - 2017 Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Podgorica, Specijalistkinja pravnih nauka - Prosjek 10.00

- 2013 - 2016 Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Podgorica, Bečelor pravnih nauka - Prosjek 9.11

- 2009 - 2013 Solo pjevanje, ŠOSM "Vida Matjan" Kotor
Diploma; "Luča"

Dodatne informacije

- Engleski jezik (B2)
- Kompijuterske vještine (word, excel, power point, jaws...)
- Bazični nivo edukacije iz O.L.I. integrativnog psihodinamskog metoda (koučing)
- Obuka za rad na SOS liniji za žene sa invaliditetom koje su žrtve nasilja, Beograd 2019.
godina
- Blue Coach (soft skills)
- Erasmus + "Use sound to watch around" 2017. godina Marmaris, Turska i Novi Sad
- Prva generacija Škole samostalnog života 2016. godine
- Predstavnica NVO sektora u radnoj grupi za izradu Zakona o mladima 2018. godina
- Prva generacija Škole ljudskih prava osoba sa invaliditetom 2019. godina
- Erasmus + "Use sound to watch around" 2019. godina Novi Sad, Srbija
osmrtnic livno
smrtovnice

Video profil

Želite da mi kontaktiramo
kandidata za Vas?

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala